RACUN MAKHLUK PEROSAK BERDAFTAR
REGISTERED PESTICIDES

SENARAI RACUN MAKHLUK PEROSAK BERDAFTAR
REGISTERED PESTICIDE LIST

  • Tempoh senarai racun makhluk berdaftar ini adalah sehingga tarikh Gazet 15 August 2023
  • Senarai ini akan dikemaskini pada setiap bulan oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak, Malaysia.
  • Hakmilik:
    Maklumat ini adalah hakmilik Lembaga Racun Makhluk Perosak, Jabatan Pertanian. Cetakan dan penggunaan semula maklumat senarai ini adalah dibenarkan dengan syarat penghargaan diberikan kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak.
  • Penafian:
    Lembaga Racun Makhluk Perosak tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan disebabkan oleh pengunaan apa-apa maklumat yang diperolehi dari senarai ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.
# Nama Dagangan
Trade Name
No. LRMP
LRMP No.
Perawis Aktif
Active Ingredient
Syarikat
Registrant
Tarikh Luput
Expired Date
1 MOSFLY BRAND AEROSOL 6043 tetramethrin + d-allethrin + d-phenothrin
MOSFLY INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
2 EMA 010 9812 emamectin benzoate
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
3 MAMEC 6EC 9799 abamectin
BHM AGROTECH RESOURCES 31 MAY 2023 lihat
4 ACM 2,4-D iso-BE 9219 2,4-D isobutyl ester
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
5 HALEX CHLORPYRIFOS 21.2EC 7950 chlorpyrifos
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
6 DOUBLE COILS 7627 d-allethrin
LONG LIFE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
7 MOSPY 7221 pyrethrins + piperonyl butoxide
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
8 WESCO MALATHION 57 2199 malathion
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAY 2023 lihat
9 MOSQUITO DUNKS 9843 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
PLUS EVERGROUP SDN BHD 30 JUN 2023 lihat
10 MOSQUITO BTI 9842 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
PLUS EVERGROUP SDN BHD 30 JUN 2023 lihat
11 DELTAMOS 9616 deltamethrin + s-bioallethrin + piperonyl butoxide
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
12 ALPHA-ZESPER 1.0SC 9130 alpha-cypermethrin
ZESTA SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
13 SUFLO 55SC 8115 sulfur
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
14 AGR CONFILAC 200 7797 imidacloprid
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
15 OPAL 6742 epoxiconazole
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
16 DESTROY 40 3238 chlorpyrifos
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
17 K 2,4-D ACID 3245 2,4-D
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
18 PYRIBAN SP 4852 chlorpyrifos + cypermethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
19 LOGOR 5547 dimethoate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
20 LOGOR BLU 5548 dimethoate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2023 lihat
21 ROUNDUP GEL 9753 glyphosate-isopropylammonium
MONSANTO (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
22 MAGIX 305 9724 imidacloprid
ZEENEX ENVISCIENCE SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
23 STANTON 9132 azoxystrobin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
24 AGR GLYWEED 41 9109 glyphosate-isopropylammonium
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
25 NIPACIDE CI 15 8982 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-iso thiazolin-3-one
FINN CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
26 CMC BPMC 50 8153 fenobucarb
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
27 REASON 50 7909 fipronil
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
28 DELTAM 6436 deltamethrin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
29 OFF! 6350 diethyltoluamide
S.C. JOHNSON & SON (M) SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
30 X-WOODGUARD 7658 chlorpyrifos
TIMCARE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
31 SCEA BAKTOP 15CS 7493 fenobucarb
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
32 ROCIMA 250 7961 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
33 ANICIDE ANTI-TICK AND FLEA SHAMPOO 6316 d-phenothrin
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
34 MOZZI 9839 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
35 MOBITGON 9830 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
36 KIHIZAI G 9716 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
37 NOSHUKU G 9711 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
38 RICHCYPHENO TECHNICAL 9193 cyphenothrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
39 H2O WATERBASED 7965 prallethrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2023 lihat
40 BURNING COIL 7698 d-trans allethrin (75/25)
LONG LIFE (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
41 SHINNING MOSQUITO COIL 7697 d-trans allethrin (75/25)
LONG LIFE (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
42 KAMEL 7628 d-allethrin
LONG LIFE (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
43 SCALIBOR PROTECTORBAND 6142 deltamethrin
INTERVET (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
44 AZOBIN 9036 azoxystrobin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
45 AGR UP 41.0 9023 glyphosate-isopropylammonium
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
46 HELIX 5.0SC 8156 hexaconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
47 FAJAR 160 8052 cypermethrin
MAXMA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
48 HEXTAR PROPANIL TECH 97 8034 propanil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
49 HEXTAR GLUFOSINATE LIQUID TECH 50 8032 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
50 MARSK 8001 carbosulfan
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
51 ARATTA 7997 brodifacoum
ADVANSIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
52 HEXTAR GLYPHOSATE ACID TECH 9078 glyphosate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
53 B-DA 500 9093 lambda-cyhalothrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
54 HEXTAR S-METOLACHLOR TECH 96 9940 s-metolachlor
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
55 LINOSTAR TECHNICAL 9923 glufosinate-ammonium
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
56 IMAS-HEXACONAZOLE TECHNICAL 9886 hexaconazole
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
57 CH PROPANIL TECHNICAL 9878 propanil
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
58 LUDIVA 9819 lambda-cyhalothrin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
59 HUSKY 80 WG 9503 fipronil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
60 FIPEST 5SC 9147 fipronil
HALEX (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
61 DUPONT BENEVIA 9113 cyantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
62 MASRANE 200 7979 fluroxypyr-meptyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
63 TIPS 7888 acetamiprid
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
64 SUBSIDE 505 5013 chlorpyrifos + cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
65 NEEMIX 4.5 4895 azadirachtin
SURECROP SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
66 FIGHTER 505 4841 chlorpyrifos + cypermethrin
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
67 ACCURATE 505 4099 chlorpyrifos + cypermethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
68 MANZEB 80 3825 mancozeb
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
69 TEC-FOSATE 3201 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
70 BENATOK 2015 fenobucarb
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
71 TOPSIN M 0055 thiophanate-methyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
72 STANFORM 5200 d-tetramethrin + cyphenothrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
73 YUAN-YUAN 41 5833 glyphosate-isopropylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
74 EXPORE 7866 abamectin
SURECROP SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
75 TOONIL 7792 bispyribac-sodium + thiobencarb
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
76 GLYFOS 41 7735 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
77 RH IMIDACLOPRID 7458 imidacloprid
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
78 BOXTER 7199 glufosinate-ammonium
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
79 LARVATI 1G 7148 temephos
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
80 MILEX 20 6365 chlorpyrifos
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
81 AGRINIL 40 SC 6303 chlorothalonil
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
82 BEAM MIX 9975 azoxystrobin + tricyclazole
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2023 lihat
83 MALADION 84 E 4544 malathion
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
84 TEMEBATE C 9992 temephos
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
85 ACC GLYSATE 95 9882 glyphosate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
86 KATHON WT 7652 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
87 BIOX VFB1 9154 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
88 BIOX P193 9168 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
89 CS CARBENDAZIM 98 TECH 9139 carbendazim
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
90 PRETECTOR 8110 fipronil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
91 AGR DIMETHOATE 97 TECH 9176 dimethoate
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
92 AGR CHLORFENAPYR 98 TECH 9083 chlorfenapyr
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
93 FUMAKILLA TRI AEROSOL 9231 transfluthrin + cyfluthrin + prallethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 SEP 2023 lihat
94 GLYFURON 9205 glyphosate-isopropylammonium + metsulfuron-methyl
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
95 ACM BE TECHNICAL 9199 2,4-D-butyl
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
96 BRIGHT 410 9195 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
97 KENPANIL 35EC 9191 propanil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
98 CS FLUROXYPYR-MEPTYL 95 TECH 9179 fluroxypyr-meptyl
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
99 AKARA 75WP 9142 tricyclazole
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
100 CMC CYPER 5.5EW 9134 cypermethrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
101 CS FLUTRIAFOL 95 TECH 9129 flutriafol
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
102 ANZUJIN 70WP 9248 propineb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
103 TORADAN 3GR 9796 carbofuran
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
104 KIXOR 70 WG 9959 saflufenacil
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
105 HEXTAR GLUFOSINATE AMMONIUM TECH 9939 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
106 HEXTAR MALATHION TECHNICAL 9938 malathion
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
107 HEXTAR THIAMETHOXAM TECH 98 9930 thiamethoxam
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
108 VITALLIUM GLYPHOSATE TECH 95 9914 glyphosate
VITALLIUM SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
109 D-FIPRONIL 5 SC 9888 fipronil
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
110 D-SODIUM CHLORATE 9883 sodium chlorate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
111 ROFEN 5EC 9872 lufenuron
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
112 FIPO 9858 fipronil
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
113 CMC GLYPHOSATE TECHNICAL 95% W/W 8183 glyphosate
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
114 IMAS-MALATHION 84 8157 malathion
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
115 BUREAU 5.0SC 8129 fipronil
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
116 ZA MALATHION 84 EC 6664 malathion
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
117 AGITA 1% GB 6454 thiamethoxam
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
118 DSP CHLOROPHACINONE 0.25 6318 chlorophacinone
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
119 CH 2,4-D ISOBUTYL ESTER TECHNICAL 5736 2,4-D-isobutyl
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
120 JURU 20DF 4911 metsulfuron-methyl
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
121 BRIGHT UP 41 4802 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
122 CH MALAXION 84.0 4710 malathion
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
123 ANFURAN 3G 3172 carbofuran
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
124 CARBACIDE 1856 carbaryl
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
125 HEXTAR IMIDACLOPRID TECH 95 6866 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
126 FOXER 7200 glufosinate-ammonium
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
127 PAMPAS 25WP 8098 buprofezin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
128 FLEXOR 13.2EC 8086 fluazifop-P-butyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
129 NUFARM PROPANIL 80 8085 propanil
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
130 EMDAN 50WP 8036 cartap hydrochloride
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
131 ACC GLUFOSINATE TECHNICAL 7982 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
132 DIMENSI 80 WP 7952 mancozeb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
133 TRIBUNAL 20 WG 7807 metsulfuron-methyl
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
134 PARMETOL K 20 7782 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
135 SK IMIDACLOPRID 7459 imidacloprid
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 SEP 2023 lihat
136 RAINZONA 9846 glyphosate-isopropylammonium + MCPA-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
137 GLUAMONIUM 95 TECH 9835 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
138 ROVARO 9825 iprodione
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
139 MOZZPEL 9555 icaridin
APEX PHARMACY MARKETING SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
140 FARMETRO 50 9218 pymetrozine
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
141 CH TRICLOPYR TECHNICAL 9875 triclopyr-butotyl
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
142 SKIN VAPE NOBITE V2 9900 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2023 lihat
143 ACTICIDE MKW 4 9904 diuron + 3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate + octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
144 KEMCOM BROMACIL 96 TC 9912 bromacil
KEMCOM SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
145 SKIN VAPE NOBITE Z2 9913 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2023 lihat
146 DUPONT PEXALON 9925 triflumezopyrim
DU PONT MALAYSIA SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
147 MOZGARD 9983 bifenthrin
NIPPON PAINT (M) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
148 ZEFENTHRIN 10EC 9207 bifenthrin
ZESTA SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
149 ICON CS 9206 lambda-cyhalothrin
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
150 FAMILY WATERBASED SPRAY 9076 transfluthrin + permethrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
151 TYPHOON 3303 glyphosate-isopropylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
152 STRIKE-OUT 3469 glyphosate-isopropylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
153 AGITA 10 WG 5722 thiamethoxam
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
154 PREVENTOL A 8 6230 tebuconazole
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
155 GATEWAY 75 6642 MCPA-isoctyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
156 IKOMAC 6760 glyphosate-isopropylammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
157 HORTI OIL 99 7105 white oil
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
158 K 2,4-D 2EH 8175 2,4-D-2-ethylhexyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
159 ECHO 8144 brodifacoum
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
160 ZAZAFLY 8061 azamethiphos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
161 PLATINUM 01.8EC 8006 abamectin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
162 OSHIN 20WP 7802 dinotefuran
HALEX (M) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
163 PREVATHON 5SC 8273 chlorantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
164 AEROMIX 6968 prallethrin + d-phenothrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
165 IMAS-DIFENOCONAZOLE TECHNICAL 9885 difenoconazole
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
166 ACC ANCONIL TECH 9898 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 OCT 2023 lihat
167 BIOX M610 9228 octhilinone
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
168 HEXTAR GLYPHOSATE IPA TECH 62 9221 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
169 ZIFLO 900 9210 ziram
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
170 MSR RICHMEPER TECHNICAL 9204 meperfluthrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
171 ATOLL 25.8 EC 9183 tebuconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
172 DUPONT STINGER 9181 picoxystrobin + cyproconazole
DU PONT MALAYSIA SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
173 CRIPTAN 80WG 9174 captan
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
174 DETRANS 1209 5TC 9172 dimefluthrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
175 BI-MECH 2.0 EC 9136 abamectin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
176 CS MALAR 96 UL 9775 malathion
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
177 BOWBAST 15 9834 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
178 SERIFEL WP 9974 Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
179 ACC CHLOROTHALONIL 98.5 TECH 9956 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
180 D-MALATHION 96 UL 9945 malathion
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
181 DYNAMIC SODIUM CHLORATE 9924 sodium chlorate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
182 ACC GLUFOSINATE AMMONIUM 97 TC 9922 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
183 HI AZO 9880 azoxystrobin
AGROJOY SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
184 RAINFINE 45SC 9865 ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
185 CH MCPA TECHNICAL 9857 MCPA
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
186 BLUEFUME 9844 hydrogen cyanide
GREAT SEA CHEMICAL EQUIPMENT SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
187 POINTER 250 SC 9068 flutriafol
CROP PROTECTION (M) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
188 AMTEK 8945 azadirachtin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
189 ROTHION 1919 dimethoate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
190 TARLON 6657 triclopyr-butotyl
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
191 PESTGONE 6630 chlorpyrifos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
192 DSP BROMADIOLONE 0.25 6412 bromadiolone
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
193 ACTICIDE OTW 5652 octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
194 PUSAKA 40K 5532 MCPA-potassium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
195 ACTICIDE EPW 5027 diuron + carbendazim + octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
196 HOPPERKILL 50 EC 4869 fenobucarb
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
197 KEN-UP 3244 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
198 SELECT 240 6850 clethodim
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
199 BRT SPRAY OIL 7270 white oil
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
200 BECKER 1.8EC 7471 abamectin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
201 CLIPPER 20SL 8159 acetamiprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
202 LEGACY 8111 fipronil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
203 DENNING 5.0EC 8072 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
204 H2O WATERBASED-1 7948 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2023 lihat
205 DICARZOL 7882 formetanate hydrochloride
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
206 KALOS SC 7786 diafenthiuron
CHEMIGENICS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
207 STILT 25 EC 7750 propiconazole
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
208 RH ACID GLYPHOSATE 7692 glyphosate
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
209 CHUANTERD 7534 chlorpyrifos + alpha-cypermethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
210 ENDURE 8063 spinetoram
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2023 lihat
211 BOWPAT 566 9832 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
212 ACC 2,4-D 98 TC 9909 2,4-D
ADVANSIA BIOSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
213 RAINBAST 15 9849 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
214 PRAGUS 350 9824 propanil
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
215 CYRO 9821 cyromazine
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
216 FS RAT-BAIT 9760 brodifacoum
FARMLAND SOLUTION SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
217 GLYNIUM 336 9712 glyphosate-monoammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
218 BREVA 9283 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
B CUBE ENVIRO SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
219 ASHLAND 5 SC 9222 fipronil
ZESTA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
220 AVATA 9212 glufosinate-ammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
221 SUNMEX 40.7SC 9866 sulfentrazone
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
222 CMC GLYPHOSATE IPA 62% W/W TECHNICAL 9894 glyphosate-isopropylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
223 BRIGHT SODIUM CHLORATE 9937 sodium chlorate
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
224 LI NONG CYPERMETHRIN TECHNICAL 9990 cypermethrin
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
225 NUFARM CUPROXAT TECHNICAL 9986 tribasic copper sulphate
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
226 BRT DELTAMETHRIN TECHNICAL 9985 deltamethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
227 IMAS 2,4-D TECHNICAL 9971 2,4-D
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
228 FUMAKILLA DX 9954 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2023 lihat
229 FUMAKILLA VAPE 1 9953 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2023 lihat
230 VAPE AERIST 9949 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2023 lihat
231 BOOMEX 9946 lufenuron
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
232 MASGONE 9209 propoxur
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
233 FUMAKILLA AEROSOL T-1 9186 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2023 lihat
234 CYPERLEX 25EW 9184 cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
235 RH CHLORPYRIFOS 94 7738 chlorpyrifos
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
236 SK CHLORPYRIFOS 94 7707 chlorpyrifos
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
237 ZEEBRA 1.8EC 7472 abamectin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
238 TRACK 5 EC 6451 alpha-cypermethrin
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
239 TEMPEST 20 WG 6083 metsulfuron-methyl
HALEX (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
240 BLACKTOP MAT 5949 prallethrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
241 CH 2,4-D TECHNICAL 5751 2,4-D
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
242 KILSECPO 5643 prallethrin + d-phenothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
243 BARIGUS 7834 cartap hydrochloride
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
244 STAKE 2.5 EC 7915 lambda-cyhalothrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
245 KONSERVAN B 7967 bronopol
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
246 ST 400 9110 myclobutanil
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
247 INDOZEB 80 9057 mancozeb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
248 PROTHOR 200 TERMITICIDE 9032 imidacloprid
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
249 CCB IMI 305 8550 imidacloprid
CROPCARE BIOTECH 31 DEC 2023 lihat
250 BM HECTOR 13.5SL 8223 glufosinate-ammonium
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
251 PASSAT 8154 cyhalofop-butyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
252 TERMITEZAP 38.7EC 8113 chlorpyrifos
ZESTA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
253 ZASMINE 720 8014 2,4-D-dimethylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
254 TOUCHMO 9794 glyphosate-monoammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
255 BLATTATHOR ALTRA COCKROACH GEL BAIT 9734 fipronil
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
256 SENTRIN 2.0 EW 9727 deltamethrin
YOUTH INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
257 TRISTA 20.0 EC 9634 bifenthrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
258 FUMAKILLA AEROSOL M 9264 metofluthrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JAN 2024 lihat
259 ACTICIDE BW 20 9202 1,2-benzisothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
260 TROZINE 50 WG 9200 pymetrozine
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
261 CS MCPA 96 TECH 9178 MCPA
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
262 ACC HEXAZINONE TECHNICAL 9851 hexazinone
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
263 KIMAGRI AZOXYSTROBIN TECHNICAL 9877 azoxystrobin
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
264 RAINZAPYR 75WG 9970 imazapyr
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
265 LINOTHALIN EC 9968 pendimethalin
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
266 VAPE HIT-1 9955 transfluthrin + imiprothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JAN 2024 lihat
267 BOW-UP 41SL 9928 glyphosate-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
268 TAITOM 50WG 9910 pymetrozine
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
269 GLYPHA-K 9905 glyphosate-potassium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
270 CMC TRICLOPYR TECHNICAL 9892 triclopyr-butotyl
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
271 RAINXICAR 23SC 9887 carbendazim + epoxiconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
272 FARMETRYN 80 WP 9175 ametryn
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
273 PRIMAS 20WG 9162 metsulfuron-methyl
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
274 CS MATOLACHLOR 97 TECH 9131 metolachlor
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
275 SYNERGY 40 8094 pendimethalin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
276 KEN-EMA 8067 emamectin benzoate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
277 TRICEL 21.2EC 8045 chlorpyrifos
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
278 RICE-SET 50 WP 6666 quinclorac
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
279 PERMA TECHNICAL 6263 permethrin 25/75
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
280 WES UP 41 5407 glyphosate-isopropylammonium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
281 CH BENOMYL 3398 benomyl
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
282 BACTIVEC 10028 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
RCS AGRI SUPPLIES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
283 SUPREMO 13.6 8114 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
284 ZESTA SODIUM CHLORATE 99 8118 sodium chlorate
ZESTA SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
285 BLUETHANE M-45 9127 mancozeb
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
286 DUSTER 9126 clethodim
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
287 CS CHLORO 98 TECH 9105 chlorothalonil
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
288 SHIELDTOX PROTECT SPRAY 9104 d-trans allethrin + d-phenothrin
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
289 NEWGOR 38 EC 9077 dimethoate
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
290 ERATA 5.66 8264 glufosinate-ammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
291 CP 2,4-D 96 8242 2,4-D
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
292 HEXTAR 2,4-D AMINE 48 8207 2,4-D-dimethylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
293 IMAS-CHLORPYRIFOS TC 9982 chlorpyrifos
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
294 SCEA PESGUARD 161 8225 d-tetramethrin + cyphenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
295 AMIGO 350 9111 imidacloprid
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
296 MRJ 41 9102 glyphosate-isopropylammonium
WELLGAIN PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
297 CARBAZIM 9089 carbendazim
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
298 FANTIC S 9071 benalaxyl-M + chlorothalonil
MAXMA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
299 BIOX P520W 9054 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
300 HEXTAR EMAMECTIN BENZOATE TECH 90 8300 emamectin benzoate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
301 HEXTAR ABAMECTIN TECH 95 8279 abamectin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
302 SYNTHOMER 240 9190 clethodim
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
303 KENSAPAX 9225 ametryn
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
304 TAIFON 9236 tricyclazole
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
305 FARMXACARB 150 9244 indoxacarb
FARMCOCHEM SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
306 HEXTAR LUFENURON TECH 98 9269 lufenuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
307 HEXTAR AZOXYSTROBIN TECH 98 9272 azoxystrobin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
308 SUMYZIN 9275 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
309 CS TEKSU 5 SC 9831 fipronil
CROPSCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
310 ZATRIS 9935 spirodiclofen
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
311 ALGON P POWDER 9961 diuron
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
312 BINA AMINE 48 8263 2,4-D-dimethylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
313 G.E. 360 8258 glyphosate-isopropylammonium
VITALLIUM SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
314 BINAFURAN 3GR 8255 carbofuran
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
315 SCEA OLYSET NET 7098 permethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
316 FAMILY MOSQUITO SPRAY 7818 prallethrin + d-phenothrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
317 FAMILY MOSQUITO MAT 7932 prallethrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
318 SCEA SUMITHION L-40 8011 fenitrothion + tetramethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
319 BLAS 8029 tricyclazole
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
320 MAPLE 2.15EC 8049 emamectin benzoate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
321 HEXO 8050 hexaconazole
MAXMA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
322 GOKILAHTS 5EC 8073 d,d,T-cyphenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
323 CMC LAMBDA 280 8123 lambda-cyhalothrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
324 SAVANA 25WP 8125 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
325 BINA AMINE 60 8243 2,4-D-dimethylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
326 CABRIO 8226 pyraclostrobin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
327 STORM TECHNICAL 8204 flocoumafen
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
328 METBENS 8202 metsulfuron-methyl + bensulfuron-methyl
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
329 KEN-BIFENTHRIN TEC 8180 bifenthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
330 KEN-PICLORAM TECH 8173 picloram
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
331 ZETRON 20WG 8143 metsulfuron-methyl
ZESTA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
332 ZAFIT 300 9035 pretilachlor
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
333 COUMAFEN 9167 flocoumafen
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
334 WA FIPRONIL 5 SC 9177 fipronil
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
335 ALODI 15 WG 9242 ethoxysulfuron
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
336 SYNGENTA PROPICONAZOLE TECHNICAL 9323 propiconazole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
337 TRIPLECOP 9772 tribasic copper sulphate
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
338 VERIMARK 9784 cyantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
339 ACC TRICLOPYR TECHNICAL 9852 triclopyr-butotyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
340 FC FIPRONIL 95% W/W TECHNICAL 9853 fipronil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
341 VAPE H2O WATER-BASE 9920 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAR 2024 lihat
342 CS TEMEPHOS 92.5 TECH 9926 temephos
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
343 FC GLUFOSINATE AMMONIUM TECH 9944 glufosinate-ammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
344 KAMBATE 480 9950 dicamba-dimethylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
345 LARVIGON 8943 temephos
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
346 KEN-FIPRONIL TECH 8248 fipronil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
347 SODIUM SALT 95 1409 2,4-D-sodium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
348 FEZPAX FW 3925 ametryn
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
349 VITA ZINC PHOSPHIDE 4697 zinc phosphide
VITACHEM (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
350 EMTHANE M-45 6432 mancozeb
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
351 ACTICIDE MV 6450 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
352 RH ABAMECTIN 7473 abamectin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
353 DINO 7962 difenoconazole
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
354 AGR ABAMECTIN 1.8EC 8022 abamectin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
355 HALEX METSULFURON TECHNICAL 8051 metsulfuron-methyl
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
356 LEGEND 5.0SC 8066 fipronil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
357 AKOSU 9.5SC 8074 chlorfenapyr
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
358 PAZELO 505 8088 chlorpyrifos + cypermethrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
359 SPARTA 8235 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
360 STARANE 333 8148 fluroxypyr-meptyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
361 COPFLO 320 7779 tribasic copper sulphate
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
362 CH 2,4-D AMINE 70 4801 2,4-D-dimethylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
363 FASTAC 3 8145 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
364 CYMERIN 5.5EW 8101 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
365 IMASUS 500 8285 diafenthiuron
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
366 CLORFOX 38.7EC 9313 chlorpyrifos
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
367 HEXTAR DIURON TECH 97 9300 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
368 H2O WATERBASED M 9265 metofluthrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2024 lihat
369 WGPTECH 62 9259 glyphosate-isopropylammonium
WELLGAIN PRODUCTS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
370 CYTRON 16EC 9258 cypermethrin
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
371 HIC MALATHION UL 96 9250 malathion
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
372 CLOMAS 9145 chlorfenapyr
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
373 MALBAN 60WG 9316 metsulfuron-methyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
374 ACM GLYPHOSATE 9333 glyphosate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
375 GLITZ 41 SL 9337 glyphosate-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
376 HEXTAR FENVALERATE TECH 93 9363 fenvalerate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
377 BIOX CM4 9854 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
378 FC DICAMBA TECH 9873 dicamba
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
379 TASIUM 85SG 9891 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
380 MORSH 40K 9897 MCPA-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
381 BRT-SODIUN CHLORATE 9921 sodium chlorate
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
382 TENTONA 9933 alpha-cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
383 DYNA-PEST 9128 chlorpyrifos
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
384 ALION 9123 indaziflam
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
385 HART 69WP 9101 dimethomorph + mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
386 HI FOSAT 13.5 10003 glufosinate-ammonium
AGROJOY SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
387 ZA AMETRYN TECHNICAL 4049 ametryn
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
388 LONSAT 5202 deltamethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
389 D-SHIELD 6678 carbendazim
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
390 MOSBAIT 1.0 GR 7742 temephos
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
391 BRIGHTLY 7829 metsulfuron-methyl
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
392 EBOR 401 7958 bromadiolone
SIME DARBY PLANTATION AGRI-BIO SDN.BHD. 30 APR 2024 lihat
393 CURBIX 8139 ethiprole
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
394 MACYIN 8170 cyromazine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
395 MSR RICHERME TECHNICAL 8209 permethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
396 RIDSECT ADVANCE LV 9025 prallethrin + d-phenothrin
S.C. JOHNSON & SON (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
397 NOBITE REPELLENT WIPES 8413 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2024 lihat
398 TRICEL 38.7 EC 8282 chlorpyrifos
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
399 ECHI-NO 8249 bispyribac-sodium
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
400 FUJIONE EC 8236 isoprothiolane
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
401 SCEA ADMIRAL EC 8224 pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
402 XTERM 8222 bistrifluron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
403 LARGIN 23 CS 9927 lambda-cyhalothrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
404 RAINGRAN M60 9948 bentazone + MCPA
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
405 FARMSPECT 500 9198 ametryn
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
406 COMMANDE 8155 copper hydroxide
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
407 SUMIMAX 50WP 9291 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
408 OBERON KD 9230 spiromsifen + abamectin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
409 ZETA-ONE 9341 propyrisulfuron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
410 ACM GLUFOSINATE TECHNICAL 9336 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
411 ANNEX COMBI SC 9330 azoxystrobin + difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
412 FC ABAMECTIN 95 TC 9304 abamectin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
413 DANTOTSU 9273 clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
414 CLAZO 9261 tricyclazole
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
415 TRIAZOLE 75WP 9223 tricyclazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
416 RHINOX TERMITE BAIT 9636 chlorfluazuron
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
417 CYMAX 9826 cymoxanil + mancozeb
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
418 ACOSTA 15 9861 glufosinate-ammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
419 FC MCPA-ISOCTYL ESTER TC 9907 MCPA-isoctyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
420 KIMAGRI PROPINEB TC 9929 propineb
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
421 RAINNIL 5SC 9942 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
422 ALTRISET 9943 chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
423 FENFEN 22.5 EC 9978 oxyfluorfen
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
424 K-BIFENTHRIN TECH 9991 bifenthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
425 KOTETSU 10 SC 9999 chlorfenapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
426 D-CYPER 16 9180 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
427 THODIM 260 9144 clethodim
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
428 CH AMINE 60 4828 2,4-D-dimethylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
429 PERMIT 4906 deltamethrin
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
430 CYPERMET TECHNICAL 6321 cypermethrin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
431 AGENTAL 5 SC 7648 fipronil
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
432 SHIELDTOX WATERBASE 8012 d-trans allethrin (75/25) + d-phenothrin
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
433 KEN-MURA 25 8024 difenoconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
434 K-METOLACHLOR 8107 metolachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
435 EMLLY 20WG 8140 metsulfuron-methyl
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
436 BM CERGAS 20WG 8161 metsulfuron-methyl
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
437 PREVENTOL A 14-D 8191 carbendazim + diuron + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
438 ZA TOPUP 9138 glyphosate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
439 ACETAMOS 20 9135 acetamiprid
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
440 BIOX AM339 9079 diuron + carbendazim + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
441 BINA ACEPHATE 75SP 8299 acephate
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
442 G. E. DELTA 8287 deltamethrin
VITALLIUM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
443 OPTIGARD COCKROACH BAIT 8218 emamectin benzoate
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
444 CMC ZURON 250 8201 diflubenzuron
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
445 GARLON MIX 8119 aminopyralid potassium + triclopyr-butotyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
446 LOYANT 10145 florpyrauxifen-benzyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
447 COPTON 9395 hexaflumuron
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
448 URIKA 385 9833 sodium chlorate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
449 PROPAX 44.3EC 9268 propanil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
450 WHACK! COCKROACH BAIT 8993 fipronil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
451 MARATA 9197 brodifacoum
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
452 ACCION 7521 lambda-cyhalothrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
453 MASCOZEB 80WP 9919 mancozeb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
454 IMPRIDE 70WG 9301 imidacloprid
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
455 HALEX PROPANIL TECHNICAL 9282 propanil
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
456 EDGE GEL BAIT 9279 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
457 AVISTA 9271 azoxystrobin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
458 MSR PBO 9267 piperonyl butoxide
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
459 IMIDAN 70WP 9266 phosmet
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
460 ALJEE 40.8EC 9253 isoprothiolane
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
461 GLOBUS 5.5 9220 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
462 VERTELLUS DEET 9211 diethyltoluamide
SELAT EMAS SEJAHTERA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
463 ZIPPEL 9303 zineb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
464 MSR MEPERFLUTHRIN 5%TK 9312 meperfluthrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
465 EMAZO 22.94SC 9988 azoxystrobin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
466 KENSO AZOXYSTROBIN TECH 9881 azoxystrobin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
467 IMICITE 9869 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
468 PYZIN 9810 pymetrozine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
469 REVON 9371 azoxystrobin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
470 ACM PROPANIL TECHNICAL 9368 propanil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
471 PLATO 75EC 9342 lufenuron + lambda-cyhalothrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
472 PAINTFORT-C98 9335 carbendazim
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
473 ADRIFT 9326 myclobutanil
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
474 ZA 505 9188 chlorpyrifos + cypermethrin
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
475 D-DAZOMET GR 9157 dazomet
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
476 AXPINIL 4.7SC 9066 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
477 STAM 80 WG 8182 propanil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
478 FUSION 188 8160 glyphosate-ammonium + metsulfuron-methyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
479 ABIMEE 9.5SC 8056 bispyribac-sodium
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
480 HANARO 8040 bistrifluron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
481 BIFLEX TIMBER 8%SC 7917 bifenthrin
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
482 ANITICKCIDE ANTI-TICK AND FLEA SHAMPOO 7097 d-phenothrin
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
483 ANIFLEA ANTI-FLEA SHAMPOO 6837 d-phenothrin + pyriproxyfen
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
484 AVILION 10020 chlorfenapyr
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
485 AMAS 10019 glufosinate-ammonium
AGROJOY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
486 GARNER 8197 metsulfuron-methyl + bensulfuron-methyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
487 RIMIX 80 WP 8198 bromacil
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
488 MANZATE 200 8996 mancozeb
UNIPHOS MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
489 PREVENTOL A 6-D 8957 diuron
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
490 AGR DUA 25 WP 8907 metalaxyl
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
491 SYNGENTA THIAMETHOXAM TEKNIKAL 8378 thiamethoxam
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
492 CLUSTER 26EC 8270 clethodim
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
493 PREVENTOL D 7 8259 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
494 APRONIL 4.76SC 8234 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
495 PREVENTOL D 6 8227 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + formaldehyde
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
496 MSR RICHMIPRO 50 TK 8210 imiprothrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
497 K-CHLOROTHALONIL TECH 9362 chlorothalonil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
498 GONGFU 35SC 9859 imidacloprid
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
499 SADAN 96SG 9860 2,4-D-dimethylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
500 RAINSENA 15 9867 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
501 FUMAKILLA PURPLE 9868 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
502 FUMAKILLA T COIL 9361 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
503 FUMAKILLA 12 HR-D1 9338 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
504 NUFARM FENOXAPROP-P-ETHYL TECHNICAL 9328 fenoxaprop-P-ethyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
505 NUFARM DELTAMETHRIN TECHNICAL 9325 deltamethrin
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
506 FUMAKILLA LV-D1 9321 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
507 FUMAKILLA D1 9320 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
508 FUMAKILLA 12 HR COIL-T 9299 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
509 PADIBENA SC 9292 buprofezin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
510 RAINSENA 566 9874 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
511 BASTNATE 80SG 9896 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
512 HORNET 566 9902 glufosinate-ammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
513 POLLUX 48.1SC 10024 diafenthiuron
AGROJOY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
514 LINOBA 13.5SL 10013 glufosinate-ammonium
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
515 BRT-DIURON 80WP 10001 diuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
516 FUMAKILLA 10 JAM PURPLE 9989 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
517 HYPAT 9981 glufosinate-ammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
518 SYNTA 9980 glufosinate-ammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
519 SYMPATICO 9972 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki VB + Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
520 STAMMIX 80WG 9969 propanil
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
521 ABINCO 1.8EC 9966 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
522 SEMBRO 48.7SL 9963 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
523 HIPPER 200 9952 imazapyr-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
524 RUSAR 5.66 9903 glufosinate-ammonium
PONTIAN NAM SOON FERTILIZERS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
525 VITALLIUM GLUFOSINATE TECH 95 10097 glufosinate-ammonium
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
526 BLACK TOP 5395 prallethrin + d-phenothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
527 SIPUS 8215 niclosamide-olamine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
528 BENLUX 8186 benomyl
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
529 TANALITH CCA 8141 sodium dichromate dihydrate + copper sulphate pentahydrate + arsenic pentoxide
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
530 KENCUR 8004 tebuconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
531 ZA GLYPHOSATE IPA 62 6862 glyphosate-isopropylammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
532 KEN-ALFA 6845 alpha-cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
533 PREVENTOL A6 6778 diuron
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
534 PRECINCT SC 6649 imidacloprid
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
535 ACTICIDE MV 14 6555 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
536 WESILIN 1.40 5752 deltamethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
537 ACTICIDE DW 5653 octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
538 SKY-RADAR NF 5418 prallethrin + d-phenothrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
539 COUMATRAC 8231 coumatetralyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
540 LIMIT 72WP 8247 cymoxanil + mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
541 ANAITOX 500 8256 fipronil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
542 GLYSIUM 48SL 9281 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
543 RAMINE 80SG 9280 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
544 VAPE AEROSOL T-1 9187 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
545 TERMIGUARD 9063 chlorpyrifos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
546 VAPE HIT-X 9037 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
547 G. E. ANTBLOCK 8359 chlorpyrifos
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
548 AQUA K-OTHRINE EW 8335 deltamethrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
549 G. E. OXYCOP 840 8333 copper oxychloride
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
550 CUTLASS OF 8257 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
551 PREVENTOL BIT 20 N 8296 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
552 ALIMIN 10WP 8320 pyrazosulfuron-ethyl
ADVANSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
553 ZETDOR 18.3SC 8330 imidacloprid
ZESTA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
554 MOMENTO 70 WP 8331 propineb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
555 FUMAKILLA LV-T 9359 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
556 FUMAKILLA T 9357 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
557 BIOVISTA GLY TECH 95 9352 glyphosate
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
558 FUMAKILLA LV-R 9351 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
559 RONI 200 9295 fipronil
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
560 STAMUP 27% 9247 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
561 ADOCA 14.7SC 9229 indoxacarb
ADVANSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
562 ZA DEMAND 33 9182 glyphosate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
563 KENSUS 250 9150 diafenthiuron
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
564 TAZOR 80 WG 9823 propanil
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
565 SUPRAMIN 9863 2,4-D-dimethylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
566 KOMBI 330 9895 glyphosate-monoammoniun + glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
567 PLANE 20EC 10110 permethrin (25:75)
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
568 VITALLIUM IMIDACLOPRID TECH 97 10094 imidacloprid
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
569 FUMAKILLA 10 JAM 10068 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
570 LUNA CLASS 10029 fluopyram + trifloxystrobin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
571 BM SURROUND 14.5SC 10022 indoxacarb
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
572 HEXTAR ACETAMIPRID TECH 99 10012 acetamiprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
573 TANATEC PPAZ 98% 9973 propiconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
574 EPOCARB 80WG 9932 epoxiconazole + carbendazim
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
575 C-PHATE 75SP 9901 acephate
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
576 I_SO 23 9149 azoxystrobin
SK BIO-RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
577 TRITON 9122 metsulfuron-methyl
VIKAR AGROSCIENCE 31 AUG 2024 lihat
578 PARMETOL DF 35 8188 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
579 OPTIGARD ANT GEL BAIT 8167 thiamethoxam
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
580 CURFEW 5.0EC 8120 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
581 GRUNTEK D-ALLETHRIN 8117 d-allethrin
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
582 PARMETOL DF 19 7975 diuron + carbendazim
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
583 PARMETOL 28 7896 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
584 BATCH 15 7788 glufosinate-ammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
585 SCAN 6932 sodium chlorate
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
586 PERIMETER 10 EC 6606 bifenthrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
587 GRUNTEK D-TRANS ALLETHRIN 75:25 8268 d-trans-allethrin (75/25)
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
588 KEN-EMA TECHNICAL 8291 emamectin benzoate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
589 G. E. BROADFACE 8309 metsulfuron-methyl
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
590 JUMBO VAPE LIQUID M 9097 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
591 EFFION 500 9073 permethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
592 ZESTA ANT-X 9065 borax
ZESTA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
593 KENNEE 9043 bispyribac-sodium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
594 SUMIPRO EW 8969 metofluthrin + d,d,t-cyphenothrin + piperonyl butoxide
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
595 VAPE Q MAT 8365 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
596 JUMBO Q MAT 8364 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
597 HACHI HACHI 8362 tolfenpyrad
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
598 LIPEL SP 8358 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (3a,3b) strain z-52
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
599 ALANDO 9915 atrazine
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
600 IMAS-BIFENTHRIN TECHNICAL 8135 bifenthrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
601 IMAS-DELTAMETHRIN TECHNICAL 9322 deltamethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
602 PREMINATOR ROACH BAIT 9288 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
603 LAVENDO 9916 atrazine
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
604 ENDMOS-Q 8163 cypermethrin
IMASPRO BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
605 SNAIL-TOX 10077 metaldehyde
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
606 SCEA WAZARY SC 8075 fenvalerate
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
607 KENSO MCPA TECHNICAL 9884 MCPA
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
608 GLYSIUM 85SG 9934 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
609 XROACH 9964 clothianidin + pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
610 LI NONG UP TECHNICAL 9987 glyphosate
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
611 AFULAN 3GR 9997 carbofuran
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
612 BRT PROPICONAZOLE 25 10010 propiconazole
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
613 KIFIX WG 10025 imazapic + imazapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
614 ACC CHLOROTHALONIL TECH 10026 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
615 LI NONG UP 10027 glyphosate-isopropylammonium
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
616 BRT AMETRYN TECHNICAL 10117 ametryn
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
617 PREVENTOL D 7 LT 9871 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one + 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
618 APRONIL 80WG 9840 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
619 KEN-GA TECH 9397 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
620 AGROMECTIN 1.8 EC 8019 abamectin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
621 PILLAR 8314 indoxacarb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
622 CS QUIN 50 WP 9173 quinclorac
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
623 PIANCHU BLACK MOSQUITO COIL 9213 d-trans-allethrin (75/25)
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
624 PIANCHU BLACK COILS 9224 d-trans-allethrin (75/25)
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
625 AGRIMART 2,4-D-ISOBUTYL ESTER TECHNICAL 9270 2,4-D-isobutyl ester
AGRIMART SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
626 AMFINE 45 SC 9305 ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
627 GLYAS 88.8 SG 9311 glyphosate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
628 HOWARD 5EW 9344 cyfluthrin
ZESTA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
629 HOTSPUR ZC 9364 thiamethoxan + lambda-cyhalothrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
630 H2O-1 9355 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
631 FUMAKILLA HIT-V2 9365 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
632 RUMPUTOX-i 9387 2,4-D-isobutyl ester
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
633 AGR CYPERMETHRIN 92 TECH 9391 cypermethrin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
634 FUMAKILLA 1 9402 d-allethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
635 GLY-K 9906 glyphosate-potassium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
636 BINUM 50WG 9908 pymetrozine
BHM AGROTECH RESOURCES 31 OCT 2024 lihat
637 CAMBIO 480 9951 dicamba-dimethylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
638 FUMAKILLA D3 9345 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
639 BIOX P520LP 9290 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
640 TERMITE-BAN 9203 fipronil
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
641 RICARE 35 6090 propanil
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
642 G.E. CLONE 183 8326 imidacloprid
VITALLIUM SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
643 VIRTAKO 40WG 8339 thiamethoxam + chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
644 FUMAKILLA A 8371 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
645 CCB ARMET 460 8478 ametryn
CROPCARE BIOTECH 31 OCT 2024 lihat
646 CCB MANCO M45 8666 mancozeb
CROPCARE BIOTECH 31 OCT 2024 lihat
647 TANALITH CCA IBC 8951 copper sulphate pentahydrate + sodium dichromate dehydrate + arsenic pentoxide dehydrate
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
648 SONTA 250 9143 azoxystrobin
CHEMIGENICS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
649 WEEDTOX 8128 2,4-D-butyl ester
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
650 PREMINATOR SC 9289 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
651 FUMAKILLA LV-MP 9401 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
652 SANTANA 2.8EC 7687 lambda-cyhalothrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
653 VOLIAM FLEXI SC 8272 thiamethoxam + chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
654 WINCOLE 250 8336 difenoconazole
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
655 ELLYTECH 20WG 8389 metsulfuron-methyl
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
656 FUMAKILLA 12 HR-D3 9346 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
657 FUMAKILLA 12 HR-T 9358 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
658 CLOTIP 69.5 EC 9375 triclopyr-butotyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
659 G. E. MANCOZEB 9380 mancozeb
VITALLIUM SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
660 BINAZEB 80WP 9385 mancozeb
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
661 DUO-STAM 9847 propanil + 2,4-D-isoctyl
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
662 GAMMO-XPER 9941 glyphosate-monoammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
663 METSOFLY 20 7323 metsulfuron-methyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
664 RIVAL 20 7322 metsulfuron-methyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
665 RH BENOMYL 50 5744 benomyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
666 D-DIURON 80WP 10000 diuron
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
667 FUMAKILLA DM 10009 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
668 SUMIFERI 30WP 10062 ferimzone
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
669 TROYSAN 831 CR 10067 terbutryn + isoproturon
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
670 BMV-GLYPHOSATE 33.6 SL 10075 glyphosate-monoammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
671 HEXTAR 2,4-D ACID TECH 97 10084 2,4-D
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
672 HEXTAR TRICYCLAZOLE TECH 96 10085 tricyclazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
673 K 2,4-D ACID TECH 10092 2,4-D
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
674 BMV-GLYPHOSATE IPA 62 10113 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
675 HEXTAR PYMETROZINE TECH 98 10114 pymetrozine
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
676 PYRIBAN 50 % 3973 chlorpyrifos + cypermethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
677 RAINNIL 20SC 9965 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
678 KASUMIN 2AL 9958 kasugamycin
SUMUR CAHAYA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
679 MAFINO 75WG 9947 tebuconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
680 S-METOL 960 9936 s-metolachlor
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
681 TYRASUS 50SC 9870 diafenthiuron
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
682 TRILOA ZC 9996 thiamethoxam + lambda-cyhalothrin
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
683 KIMAGRI PYMETROZINE TC 9998 pymetrozine
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
684 G-CLAZOLE 10008 tricyclazole
G-PLANTER SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
685 LINOSKO 10011 difenoconazole
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
686 PARMETOL MBX 10014 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
687 HI TERMITE 10016 fipronil
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
688 BRT-GLYFOS 33.6 SL 10023 glyphosate-monoammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
689 MACTRON 10.4 EC 10030 lufenuron
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
690 I-TATATA 9792 glufosinate-ammonium
SK BIO-RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
691 VAPE 12-HOUR MAT 9415 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2024 lihat
692 AMINESPRAY 69.5 SL 9406 2,4-D-dimethylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
693 ANIFEL ANTI-FLEA CAT SHAMPOO 6836 d-phenothrin + pyriproxyfen
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
694 B-M45 7941 mancozeb
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
695 K-OTHRINE WG 8091 deltamethrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
696 BM ALPHA 10EC 8171 alpha-cypermethrin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
697 TRACER 10 GR 8284 chlorpyrifos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
698 CS DIURON 80WP 9164 diuron
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
699 G-FOS 50 9232 glufosinate-ammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
700 SUMIZETA 9340 propyrisulfuron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
701 FC DIFENOCONAZOLE TC 9372 difenoconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
702 MAGNAPHOS PLATE 9384 magnesium phosphide
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
703 HALEX DELTAMETHRIN TECHNICAL 9392 deltamethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
704 H2O WATERBASED T-1 9400 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2024 lihat
705 CYROZINE 50 SP 6591 cyromazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
706 OMICRON 8158 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
707 KEEN-OUT 7949 glyphosate-potassium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
708 FYFANON ULV CONCENTRATE 4835 malathion
MUARA EMAS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
709 ACTICIDE BIT 10060 1,2-benzisothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
710 IMAS-GLYPHOSATE 41 10058 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
711 IMAS-IMIDACLOPRID 97 TC 10128 imidacloprid
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
712 SIVANTO P 9994 flupyradifurone
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
713 SK CUPROUS OXIDE 97TC 10241 cuprous oxide
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
714 BINA GLUFOSINATE TECH 95 10098 glufosinate-ammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
715 CHLORO TECH 10150 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
716 KEN-IMIDACLOPRID TECH 10116 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
717 BRT ATRAZINE TECHNICAL 10106 atrazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
718 VITALLIUM AMETRYN TECH 95 10105 ametryn
VITALLIUM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
719 HEXTAR AMETRYN TECH 95 10104 ametryn
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
720 BLACK AB 32 10096 abamectin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
721 CONOPUS 48.1SC 10090 diafenthiuron
VITALLIUM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
722 VEBAH 48.1SC 10089 diafenthiuron
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
723 BAKARON 135 10087 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
724 BMV-DIURON 80WP 10081 diuron
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
725 D-GLYPHOSATE 33.6 SL 10073 glyphosate-monoammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
726 HEXTAR MCPA TECH 95 10070 MCPA
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
727 TOBIN 25SC 10064 azoxystrobin
BHM AGROTECH RESOURCES 31 DEC 2024 lihat
728 BITA 48.1SC 10093 diafenthiuron
ZESTA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
729 ZA 570 10063 glufosinate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
730 POLYPHASE 689 10046 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) + carbendazim + diuron
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
731 HI PHOSATE 41 10043 glyphosate-isopropylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
732 KENMOS 8253 acetamiprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
733 BM GLYMORE 33.6 SP 10034 glyphosate-ammonium
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
734 FC BENTAZONE TECHNICAL 10083 bentazone
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
735 AIMOCRON 55 SL 10054 monocrotophos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
736 HEXTAR CHLORFENAPYR TECH 95 9441 chlorfenapyr
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
737 Bright 505 10048 chlorpyrifos + cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
738 KIMAGRI EMA TC 9373 emamectin benzoate
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
739 TANALITH CY 9566 copper + cyproconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
740 HEXTAR CHOLOROTHALONIL TECH 98 9367 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
741 WEED-WORK 15 10055 glufosinate-ammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
742 D-MANCOZEB 80 WP 10164 mancozeb
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
743 CALARIS 25SC 9461 mesotrione + atrazine
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
744 PAINTFORT Z-950 9169 zineb
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
745 ANIDEST 5332 d-tetramethrin + cyphenothrin
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
746 BL FLY 10 EC 9381 pyriproxyfen
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
747 METAPRIM 50FW 4059 atrazine
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
748 METOR 9227 metolachlor
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
749 D-GYLPHOSATE 95 TC 10151 glyphosate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
750 AZODA 10144 azoxystrobin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
751 CONFIX 10103 chlorfenapyr
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
752 FC ALPHA CYPERMETHRIN TECHNICAL 10066 alpha-cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
753 BV THIRAM 80WP 10015 thiram
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
754 GLUFO 15 7913 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
755 DORAM 21.1 SL 10115 picloram
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 01 FEB 2025 lihat
756 LATONIX 2.8EC 10190 lambda-cyhalothrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
757 IMP-CHLORPYRIFOS TECHNICAL 10233 chlorpyrifos
IMP BIOTECH SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
758 VITALLIUM ACETAMIPRID TECH 99 10246 acetamiprid
VITALLIUM SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
759 IMAS-PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10271 pyraclostrobin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
760 ZA TERBUTHYLAZINE TECHNICAL 10272 terbuthylazine
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
761 NUFARM BENTAZONE 970 10278 bentazone
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
762 HI CYPER 16EC 10161 cypermethrin
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
763 RAINBOW 2,4-D TC 10274 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
764 BIOX AM138 10159 diuron + carbendazim + octhilinone
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
765 ZYROX® FLY GRANULAR BAIT 10074 cyantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
766 S-LACOL 960 10056 s-metolachlor
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
767 FC FLUROXYPYR-MEPTYL 95% W/W TC 10037 fluroxypyr-meptyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
768 KENSO AMETRYN TECH 10036 ametryn
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
769 TWINTURBO 10007 chlorpyrifos + alpha-cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
770 EVOLVE 250 10006 clethodim
CHOON HUAT SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
771 MOSKITOX 9564 fenitrothion + tetramethrin
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
772 GA 15 8794 glufosinate-ammonium
IRAMA UTAMA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
773 TENOPA 8407 alpha-cypermethrin + flufenoxuron
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
774 K-PYRACLOSTROBIN TECH 10280 pyraclostrobin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
775 VAPE A 10076 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 28 FEB 2025 lihat
776 C-THRIPS 10078 acetamiprid
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
777 LINODOR 20SL 10137 imidacloprid
LI NONG (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
778 KIMAGRI GLUFOSINATE TC 10127 glufosinate-ammonium
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
779 DANITOX 48SL 10122 2,4-D-dimethylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
780 C-DAN 50SP 10119 cartap hydrochloride
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
781 SUPAMIT 18 10112 abamectin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
782 ELITE GLUFOS 10069 glufosinate-ammonium
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
783 ROTERA 32SL 10095 glyphosate-isopropylammonium + imazapyr-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
784 RIGEL 48.1SC 10091 diafenthiuron
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
785 EVERTIN 3.8EC 10082 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
786 ACC GAAMMONIUM 10149 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
787 PLENUM® 50WG 8312 pymetrozine
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
788 AMCOSATE 41 8315 glyphosate-isopropylammonium
AMCO NIAGA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
789 AURIJIN 75 10123 quinclorac
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
790 IMAS-PROPANIL TECHNICAL 5356 propanil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
791 BUGSTER 4689 cypermethrin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
792 CERMESTA 10WG 10004 thiamethoxam
ELANCO MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
793 CLARIO 75 WP 9995 tricyclazole
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
794 CH GLUFOSINATE 5.66 10080 glufosinate-ammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
795 KENSO S-METOLACHLOR TECH 10218 s-metolachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
796 BIOZ INSECT REPELLENT STICK 6484 citronellal + citronellol
PROANCHOR SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
797 KORALONE HP 150 8206 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
798 AMX GA 150 9984 glufosinate-ammonium
MAXMA SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
799 KATHON CG 8189 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
800 NEOLONE CAP G 8232 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
801 ULTRATHOR WATER-BASED TERMITICIDE AND INSECTICIDE 9848 fipronil
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
802 PYRAMID 8194 pyrazosulfuron-ethyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
803 ACTICIDE® OIT 10259 octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
804 PUREEN* REKITO 9967 ethyl butylacetylaminopropionate
SUMMIT COMPANY (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
805 DETRAL 2.5 EC 6282 deltamethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
806 KENVIL 8736 hexaconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
807 FUMAKILLA VAPE 9432 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAR 2025 lihat
808 LINOBI 50WG 10118 kresoxim-methyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
809 ACTICIDE® TL 718 10232 terbutryn
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
810 LINOZEB 80WP 10140 mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
811 ACTICIDE® CB 10152 1,2-benzisothiazolin-3-one + 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
812 LINORANE 10223 fluroxypyr-meptyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
813 DIMEKEEN 37.4 EC 9419 dimethoate
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2025 lihat
814 KINDLE 80WG 9310 bromacil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
815 DIALOG 5GR 9425 carbosulfan
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
816 AGR AZOXYSTROBIN 95 TECH 9396 azoxystrobin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
817 CORDELIA 10SC 9460 chlorfenapyr
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
818 TRANS-UP 41 9354 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
819 ALBAROL 1386 white oil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
820 POLYRAM WG 6068 metiram
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
821 DELTRINET SC 6505 deltamethrin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
822 KEN ALPHACYPERMETHRIN TECHNICAL 6585 alpha-cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
823 K-LAMBDA TECHNICAL 6787 lambda-cyhalothrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
824 MULTIPHOS 60 6808 methamidophos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
825 CURFEW 10WP 6898 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
826 HM DIMILIN 25WP 9114 diflubenzuron
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
827 ROCIMA V 189 8338 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
828 ROCIMA 553 8334 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + octhilinone
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
829 MODULAR 240 8436 clethodim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
830 KENRAC 220 8360 quinclorac
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
831 BRT-ATRAZINE 45 SC 10142 atrazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
832 ANTAS 38.64SL 10208 bentazone + MCPA
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
833 BRIGHT-80 BLUE 10126 mancozeb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
834 SUMIBLAS® 30WP 10100 ferimzone
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
835 BM MOXY 72WP 10238 cymoxanil + mancozeb
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
836 ATARAC 80 WG 10053 quinclorac
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
837 CERTRIN 550 10041 cypermethrin
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
838 VELUM P 9976 fluopyram 
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
839 BM GLUFOSINATE-AMMONIUM TECHNICAL 10258 glufosinate-ammonium
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
840 VENTOR 13.5SL 10193 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
841 Z A MCPA TEKNIKAL 10239 MCPA
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
842 SOLOMON 8343 beta-cyfluthrin + imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
843 MERGER 10SC 8352 bispyribac-sodium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
844 TAKUMI 20WG 8361 flubendiamide
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
845 METEOR 20 WG 8177 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
846 METEOR 20 WP 7995 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
847 TEKNO 23.8 EC 7825 difenoconazole
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
848 ZASMINE 600 8013 2,4-D-dimethylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
849 KEN-NAS 10289 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
850 ANCOM TRICLOPYR 98 TC 10244 triclopyr-butotyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
851 G.E. VITPRONIL 10057 fipronil
VITALLIUM SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
852 IMPRIDE 30.5SC 9429 imidacloprid
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
853 MOSPILAN TECHNICAL 4346 acetamiprid
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
854 TERMICIDE 38.7EC 7135 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
855 NUFARM GLUFOSINATE- AMMONIUM 96 TC 10242 glufosinate-ammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
856 SHIELD 3404 glyphosate-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
857 COMATEC 21.6 5158 amitraz
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
858 FC AMETRYN TC 9356 ametryn
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
859 SYSTONIL 8295 myclobutanil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
860 MONEX HC 0611 MSMA + diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
861 ELARA 2.2EC 9459 emamectin benzoate
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
862 MINCONIL 350 6813 propanil
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
863 NOMINEE TECHNICAL 4888 bispyribac-sodium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
864 FINALE 6844 glufosinate-ammonium
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
865 KONTRAKTOR 6797 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
866 KENPAT 7110 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
867 GLYPHO-Z TECH 7017 glyphosate
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
868 GET-IT 62 6954 glyphosate-isopropylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
869 KENBAST 15 6629 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
870 CASCADE 5.3EC 6605 flufenoxuron
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
871 KONDOR 25EC 6538 niclosamide
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
872 HEXTAR 2,4-D AMINE 60 7258 2,4-D-dimethylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
873 VQ 100 7582 n-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
CCM CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
874 HEADLINES 42SC 8276 carbendazim
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
875 FC AMINE 695 9378 2,4-D-dimethylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
876 SUMILARV 7217 pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
877 VAPE HIT-V 9547 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
878 RAIN-UP 9541 glyphosate-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
879 JUMBO VAPE LIQUID D1 9529 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
880 CHALCID 80WG 9443 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
881 VAPE CITRON 9426 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
882 MAWAH 9411 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
883 ACTICIDE MBS 6490 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
884 KENSBAN 400 4644 chlorpyrifos
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
885 NUFARM CUPROXAT FLOWABLE 4536 tribasic copper sulphate
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
886 HEXTAR 2,4-D DMA 69.5 SL 9472 2,4-D-dimethylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
887 FENPROZOLE 46EC 9482 difenoconazole + propiconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
888 MONSANTO GLYPHOSATE TEKNIKAL 95% 9500 glyphosate
MONSANTO (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
889 Q-DOWN 9505 malathion
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
890 MAPA SODIUM CHLORATE 1584 sodium chlorate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
891 NUCOMATE 5443 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
892 Q-WEAPON 39 5737 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
893 HEXTAR FIPRONIL TECH 95 8388 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
894 TANATEC PPAZ 9302 propiconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
895 FUMAKILLA BLACK COIL MPV 10323 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
896 VIGORANE 29.6EC 9413 fluroxypyr-meptyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
897 SENTRICON HD IG 9518 hexaflumuron
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
898 KEN-PHOSATE 3250 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
899 NUFARM GLYPHOSATE 4290 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
900 ANCOB MX 80 6847 mancozeb
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
901 NECIDE 41 6663 glyphosate-isopropylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
902 NONG DAT 500 5873 cypermethrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
903 GOFOSATE 5827 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
904 JUMBO MOSQUITO MAT 5837 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
905 KEN-TRICLOPYR 6874 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
906 AVANSTA 06 7146 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
907 ONDUTY WG 8077 imazapic + imazapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
908 FC IMIDACLOPRID 95% W/W 8435 imidacloprid
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
909 DOWICIDE A ANTIMICROBIAL 8356 2-phenylphenol-sodium
DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
910 FUMAKILLA Z 3949 d-allethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
911 WESFUME C-2 1406 methyl bromide
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
912 MOSPILAN 20% SL 5944 acetamiprid
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
913 HYBRID 505 9474 chlorpyrifos + cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
914 ROUNDUP® K 9383 glyphosate-potassium
MONSANTO (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
915 KREXIM 50WG 9376 kresoxim-methyl
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
916 DYNAZO SC 9309 azoxystrobin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
917 NU-WAY 8641 fluroxypyr-meptyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
918 BM LAMDA 2.8EC 8610 lambda-cyhalothrin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
919 CAMP 77 WG 9185 copper hydroxide
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
920 MATTA 5GR 9417 carbosulfan
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
921 FARMCAZOLE 75 9478 tricyclazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
922 WA GULAMMO 135 9314 glufosinate-ammonium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
923 KADET 8165 triclopyr-butotyl
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
924 MIDO 8090 imidacloprid
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
925 AMACARB 9446 propamocarb hydrochloride
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
926 ACTICIDE LA 1209 8416 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
927 HEXTAR CHLORPYRIFOS TECH 98 7245 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
928 TERMITEDOWN 38.7EC 7161 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
929 AMEPAX 500 6974 ametryn
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
930 ALPASO 20WG 6913 metsulfuron-methyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
931 BASAGRAN M60 5852 bentazone sodium + mcpa dimethylammonium
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
932 WINNER M-45 4568 mancozeb
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
933 MACCONIL 75 WP 4898 chlorothalonil
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
934 DIAFEN 25 SC 9298 diafenthiuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
935 BM CATEZ 1.8EC 8146 abamectin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
936 ORTUS TECHNICAL 9488 fenpyroximate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
937 ANCOM THIRAM 80 0015 thiram
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
938 NUFARM AMETRYN TECHNICAL 8525 ametryn
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
939 HERGETOX 7130 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
940 TERMIZE 200 6907 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
941 IMAS-AMINE 70.0 6749 2,4-D-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
942 FC CYPERMETHRIN TECHNICAL 5241 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
943 GP 62 4235 glyphosate-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
944 IMAS-GLYPHOSATE TECHNICAL 4187 glyphosate
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
945 ZA GLYPHOSATE TECHNICAL 3279 glyphosate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
946 ANSAR 660 0500 MSMA
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
947 Q-BAYT WG10 8382 imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
948 KENTHROID 5.0EC 8411 cyfluthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
949 NOBITE REPEL 8490 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
950 HEXGENT 5.0SC 8523 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
951 BIOX P91VLF 9117 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one + 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
952 QCI YAMORARI MOSQUITO COILS 9155 d-allethrin
QUALITY COILS INDUSTRIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
953 ODYSSEY 75WP 9485 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
954 ACC 2,4-D BUTYL ESTER 96% 7160 2,4-D-butyl ester
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
955 AVANSTA 15 7176 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
956 MSR RICHDELT TECHNICAL 7443 deltamethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
957 ALFIX 5.36 8379 lufenuron
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
958 B-TRON 20 WG 8353 metsulfuron-methyl
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
959 KENDOR SC 8321 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
960 ATRAPRIM 500 7293 atrazine
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
961 MSR RICHBETA TECHNICAL 7248 d-trans allethrin (75/25)
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
962 K-CYPERMETHRIN TECHNICAL 5962 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
963 NUFARM MCPA ACID TECHNICAL 5209 MCPA
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
964 AMMO 330 5123 glyphosate-monoammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
965 PELADANG AMINE 600 4242 2,4-D-dimethylammonium
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
966 TRIMANOC 80 WP 4053 mancozeb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
967 KENSO GLYPHOSATE ACID 3200 glyphosate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
968 ACC AMETRYN TECHNICAL 9499 ametryn
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
969 SUMIFREEZE 9480 momfluorothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
970 AMECTIN 1.8 EC 9424 abamectin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
971 PREMINATOR 7519 imidacloprid
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
972 FISH A 3208 d-allethrin
BLOOD PROTECTION CO. (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
973 GLYPHIX 9398 glyphosate-ammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
974 FC PROPICONAZOLE TC 9349 propiconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
975 ANZUJIN 40WP 9331 propineb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
976 REQUIEM 9152 chlorfluazuron
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
977 ACTICIDE EPW 2 8674 diuron + carbendazim + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
978 HEXTAR CYHALOFOP-BUTYL TECH 97 8670 cyhalofop-butyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
979 FARMFIT 29EC 8625 pretilachlor
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
980 GRANUP 41 8624 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
981 SET-UP DRY 680 8501 glyphosate-monoammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
982 SATUNIL EW 8422 thiobencarb + propanil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
983 IMAZ 5.2SL 8421 imazethapyr
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
984 PMT GLYPHOSATE TECHNICAL 95% W/W 8398 glyphosate
PRISMATEC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
985 TESCO AEROSOL AE 7884 prallethrin + d-phenothrin
TESCO STORES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
986 MILLER M-45 7393 mancozeb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
987 KENSO CHLORPYRIFOS TECHNICAL 7327 chlorpyrifos
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
988 INSPECT 41.0 7283 glyphosate-isopropylammonium
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
989 FARMSUS 10SC 9369 chlorfenapyr
FARMCARE AGRICULTURE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
990 PLANTEK 8164 triclopyr-butotyl
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
991 SCC-PERMETHRIN 25/75 7344 permethrin (25/75)
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
992 ZA RON5 9439 lufenuron
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
993 IMAS-INDOXACARB TECHNICAL 9484 indoxacarb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
994 ACC 2,4-D BUTYL ESTER 98% 3406 2,4-D-butyl ester
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
995 SCUD 4069 glyphosate-isopropylammonium
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
996 DIPEL ES 4118 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
997 METHRIN 101 4280 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
998 CYPERDIM 220EC 4572 dimethoate + cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
999 SPPM AMINE 720 5084 2,4-D-dimethylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1000 ACM CYBERTHRIN 5.5 5150 cypermethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1001 FOLDUP 5804 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1002 GOAL 2XL 6747 oxyfluorfen
DOW AGROSCIENCES (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1003 FC MEGASATE 270 6752 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1004 NAGA 505 6925 chlorpyrifos + cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1005 ACTICIDE CF 7247 terbutryn + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1006 MASLON 7301 triclopyr-butotyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1007 PASSPORT 7239 chlorothalonil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1008 KENCLOPRID TECH 7238 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1009 DURASHELD T-97 5924 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1010 DIFOTAN 50 5891 carbendazim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1011 KENLON 5880 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1012 KEN-GLYPHOSATE 5617 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1013 MARSHAL 20SC 4972 carbosulfan
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1014 FLORBAC 4809 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1015 ZESPEST 4176 chlorpyrifos
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1016 STEDFAST 3060 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1017 ACC DSMA TECHNICAL 2852 DSMA.6H20
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1018 ALIETTE 2769 fosetyl-aluminium
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1019 ROVER 500 FW 2124 chlorothalonil
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1020 CH FENTHION 50 1661 fenthion
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1021 ACM NEO-PYNAMIN 1627 tetramethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1022 KARBOMATE 80 WP 1351 mancozeb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1023 SUMITHION TECHNICAL 0251 fenitrothion
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1024 ETANIL WP 5925 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1025 NASA GLYPHOSORB 600 5951 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1026 NUFARM TRICLOPYR BUTOXY ETHYL ESTER TECHNICAL 5980 triclopyr-butotyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1027 CORAL 25.0EC 7214 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1028 BARB 23.0EC 7213 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1029 TERMITEBUST 38.7EC 7162 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1030 TECH-FOS 21.2EC 7140 chlorpyrifos
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1031 MOSTOX 7138 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1032 BL CYPER 10.5EC 7123 cypermethrin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1033 SANMITE 20WP 6963 pyridaben
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1034 DITHANE GR 6939 mancozeb
DOW AGROSCIENCES (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1035 PERMICIDE 5 DP 6761 permethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1036 SPECTUS 500 6732 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1037 BEAGLE 45SC 6553 ametryn
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1038 HEXTAR ALPHACYPERMETHRIN TECH 95 6075 alpha-cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1039 SURIA 27.0 6015 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1040 RICHALPHA TECHNICAL 6006 d-allethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1041 SURIA 41.0 5994 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1042 RUMPUTOX 0095 2,4-D-butyl ester
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1043 RAIN-BERO 10187 glufosinate-ammonium + imazapyr + 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1044 G-PHOSATE 41 8375 glyphosate-isopropylammonium
G-PLANTER SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1045 KENLUSID 8245 niclosamide
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1046 IMAS-GLUFOSINATE AMMONIUM 50 7151 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1047 KEN 2,4-D ACID 7085 2,4-D
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1048 FC TRI-ESTER TECHNICAL 7047 triclopyr-butotyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1049 HEXTAR GLUFOSINATE TECH 95 6980 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1050 BASF METIRAM 5990 metiram
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1051 CMC-TERMITOFF 5854 chlorpyrifos
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1052 NUFARM MCPA TECHNICAL 5144 MCPA-2-ethylhexyl ester
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1053 ECOMAX 3270 glyphosate-isopropylammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1054 APPLAUD 25WP 3207 buprofezin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1055 LI NONG TRICLOPYR-BUTOTYL TECHNICAL 10279 triclopyr-butotyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1056 SANBAST 15 8793 glufosinate-ammonium
ANGSANA PLANTATIONS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1057 PENTAX 9245 triclopyr-butotyl
VIKAR AGROSCIENCE 30 JUN 2025 lihat
1058 KAYOKE 9960 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1059 FUMAKILLA LV-D3 9468 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1060 FUMAKILLA LV-D2 9462 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1061 FUMAKILLA 12 HR-D2 9456 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1062 JUMBO VAPE LIQUID 9454 prallethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1063 BEZOROL 18SL 9453 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1064 BEZOROL 40SL 9447 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1065 RACUMIN WAX BLOCK 9435 coumatetralyl
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1066 NITRO 9394 glyphosate-monoammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1067 EFFICAX 75.7 SG 9386 glyphosate-ammonium
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1068 FARMACIL 9297 bromacil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1069 SCEA DANTOTSU 9274 clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1070 LI NONG METALDEHYDE TECHNICAL 10269 metaldehyde
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1071 LINOPRO 2.2EC 10200 emamectin benzoate
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1072 MSR RICHPHENO TECHNICAL 7320 d-phenothrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1073 MIFLEX 80 WG 10035 fipronil
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1074 MET-SCORE 20 WG 10129 metsulfuron-methyl
AGROJOY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1075 SCEA PESGUARD 10ME 8078 d-phenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1076 LINOVI 10194 spirodiclofen
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1077 AGRONIL 82.5 9725 chlorothalonil
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1078 S-CASPER 87.3EC 9493 s-metolachlor
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1079 IMAS-GLYPHOSATE 95TC 10255 glyphosate
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1080 VITALLIUM DIURON TECH 97 10216 diuron
VITALLIUM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1081 ARILON 10065 indoxacarb
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1082 KESUMA TCMTB 5757 2-(thiocyanomethylthio)-1,3-benzothiazole
KESUMA VENTURES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1083 AER DELTAMETHRIN TECHNICAL 10148 deltamethrin
AEROTECH INNOVATIVE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1084 LI NONG CHLORPYRIFOS TECHNICAL 10147 chlorpyrifos
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1085 FUMAKILLA BLACK COIL 10 JAM D3 10132 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1086 EMAMEX 5.7EC 10124 emamectin benzoate
BHM AGROTECH RESOURCES 30 JUN 2025 lihat
1087 COUNCIL® P 10108 triafamone
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1088 FUMAKILLA 12 HR-DM 10039 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1089 TROYSAN 1050 8369 1,2-benzisothiazolin-3-one
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1090 KLINHITER 9407 chlorothalonil + oxadixyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1091 ACETAFOS 20 SP 9410 acetamiprid
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1092 TEC-UP 41 8419 glyphosate-isopropylammonium
PRISMATEC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1093 DIPEL AERIAL 8391 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1094 PV-TURN 8373 emamectin benzoate
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1095 SYSTRIN 8355 deltamethrin
CROP PROTECTION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1096 TESCO MOSQUITO MAT 8200 prallethrin
VINICO SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1097 ZAVITA 25 EC 8174 difenoconazole
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1098 KILSECPO COCKROACH 7773 permethrin + imiprothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1099 QCI MATAHARI X MOSQUITO COILS 7653 d-allethrin
QUALITY COILS INDUSTRIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1100 RESPPON 250 7281 difenoconazole
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1101 PATCH 5.1EC 8433 lufenuron
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1102 BRIGHTIN 2X 8459 abamectin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1103 NOBITE LIQUID 8504 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1104 KRUSH 9404 glyphosate-potassium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1105 KENDOR 70 WG 9339 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1106 BOF-EMA 2.15 9262 emamectin benzoate
BOF AGROCHEMICAL (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1107 BOFTA 13.5 SL 9252 glufosinate-ammonium
BOF AGROCHEMICAL (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1108 BLACKTOP L 8730 prallethrin + d-phenothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1109 HEXTAR 2,4-D 2-EHE TECH 8718 2,4-D-2-ethylhexyl ester
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1110 SYSTHANE 24E 8621 myclobutanil
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1111 NUPAX 500 8613 ametryn
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1112 FUMAKILLA AEROSOL V 8552 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1113 INDOFIL MZ-45 8534 mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1114 CRANE 200 7170 fluroxypyr-meptyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1115 BINA CYPER 10.5EC 7125 cypermethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1116 APACHE 10G 6016 cadusafos
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1117 SCEA ETOC 5961 prallethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1118 PROJECT 250 5889 oxyfluorfen
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1119 MIRA 5870 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1120 ACTICIDE SPX 5800 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1121 KENCIS 3713 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1122 SENTRY 3271 glyphosate-isopropylammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1123 FUJIONE 40 EC 1309 isoprothiolane
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1124 ANSAR 550 0498 MSMA
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1125 SUMICIDIN 0309 fenvalerate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1126 TEMEBATE 8491 temephos
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1127 RAPTOR 50WP 6549 prochloraz manganese chloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1128 KILSECT 20EC 6559 permethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1129 BINA CYPER 5.5EC 7124 cypermethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1130 CP GLYPHOS 95 7114 glyphosate
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1131 TILLER G 7020 fenoxaprop-P-ethyl + ethoxysulfuron
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1132 FUSILIER 18.3SL 6993 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1133 SPINE 6953 ametryn
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1134 PALISADE 18.2SL 6935 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1135 KEN-UP 41 6910 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1136 PLATEAU 21.9SC 6877 quinclorac
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1137 HEXDAN 50WP 6645 cartap hydrochloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1138 HEXTAR CARTAP 50WP 6633 cartap hydrochloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1139 DOMAIN 50WP 6569 prochloraz manganese chloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1140 BASTIN 50 WP 5935 carbendazim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1141 CP GLUFOSINATE 9421 glufosinate-ammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1142 VAPE DRY SPRAY 9420 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1143 PHYTOPHCIDE 8447 dimethomorph
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1144 CONTEGO 80WG 9511 diuron + ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1145 RIDWEED 9507 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1146 JUMBO VAPE LIQUID MR1 9506 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1147 DERISOM 2.0EC 9502 karanjin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1148 NUFARM CYHALOFOP-BUTYL TECHNICAL 9501 cyhalofop-butyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1149 KEYSTONE 33.5 SL 9477 glyphosate-monoammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1150 JUMBO VAPE LIQUID T1 9476 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
1151 BV GLYPHOSATE IPA 62 9428 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
1152 TERBAS 200 10220 glufosinate-ammonium
ENIAN CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1153 HC ROACH GEL 8372 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1154 KENTHODIM 8238 clethodim
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1155 KENTEREX 8196 trichlorfon
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1156 ACC FIPRONIL 5SC 8132 fipronil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1157 ZAZACRON 8105 azamethiphos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1158 BIMEC 1.8EC 8081 abamectin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1159 CYPER 16EW 8076 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1160 FC EMAMECTIN BENZOATE TECHNICAL 90% W/W 8385 emamectin benzoate
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1161 DUAL G 960 8474 s-metolachlor
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1162 DOSAY 45WP 9427 cymoxanil + zineb + copper oxychloride
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1163 ENTRUST 18SL 9405 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1164 HALEX ALPHA-CYPERMETHRIN TECHNICAL 9403 alpha-cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1165 BLATOX 9390 deltamethrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1166 HYKER 38.7 EC 9353 chlorpyrifos
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1167 TAZER 9307 azoxystrobin
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1168 DETRANS 1209 5TK 9285 dimefluthrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1169 FAMILY INSECT SPRAY 9085 permethrin + transfluthrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1170 HI IMI 10045 imidacloprid
AGROJOY SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1171 ORY-X 7765 Metarhizium anisopliae var majus (ST-01)
FGV AGRI SERVICES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1172 HEXTAR DIURON 80 WP 7075 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1173 KENSTROBE 50 WG 9889 kresoxim-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1174 FENOZOL 9890 difenoconazole
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1175 ANMI 4.8SC 8015 hexaconazole
ADVANSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1176 FC SPIRODICLOFEN TECHNICAL 10225 spirodiclofen
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1177 SUNTAP 10131 cartap hydrochloride
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1178 AMFINE 80WG 9324 ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1179 MIPCIN TECHNICAL 0166 isoprocarb
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1180 SUMITHION L-100 0252 fenitrothion
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1181 MAPA DIURON 80 WP 7074 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1182 TRIGGER ULV2.8 6940 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1183 SCOOP ULV2.8 6941 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1184 PERFORCE 505 6727 chlorpyrifos + cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1185 FAMILY BLACK COILS 4770 d-allethrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1186 SIGNUM WG 10143 boscalid + pyraclostrobin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1187 NEFRENE 50 SP 9979 cyromazine
ELANCO MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
1188 K-TRICLOPYR TECHNICAL 7112 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1189 PREVENTOL BM5 10240 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1190 HALEX PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10275 pyraclostrobin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1191 BROADOX 1996 buprofezin + isoprocarb
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1192 FUMAKILLA AEROSOL 3969 prallethrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2025 lihat
1193 TAPISAN 4030 buprofezin + cartap hydrochloride
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1194 HEXTAR GLYPHOSATE 41.0 5805 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1195 KENLLY 20 WG 6708 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1196 EVO 6796 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1197 MAGISTER 8084 fenazaquin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1198 CMC DIURON TECHNICAL 10235 diuron
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1199 MAPA GLUFOSINATE TECH 95 10234 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1200 HEXTAR DIMETHOMORPH TECH 96 10227 dimethomorph
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1201 HI FOSAM 13.6SL 10188 glyphosate-isopropylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1202 D-GLUFOSINATE 200 10173 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1203 GAMOVI 33.6SL 10160 glyphosate-monoammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1204 PROWL CS 8462 pendimethalin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1205 CYPERUP 30EW 10071 cypermethrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1206 BMV-GLYPHOSATE 75.7 SG 10086 glyphosate-monoammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1207 G.E. VUNUS 50WG 10138 pymetrozine
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1208 D-DIFENOCONAZOLE 25 10169 difenoconazole
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1209 COFENRIN 10EC 10184 bifenthrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1210 DECIMARI 10185 pyriproxyfen + clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1211 PATRON ROACH GEL 8329 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1212 SOTIK 300 8332 pretilachlor
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1213 ABINSEC 1.8EC 9463 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1214 DACO 350 9329 imidacloprid
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1215 FC BISPYRIBAC-SODIUM TC 9450 bispyribac-sodium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1216 TANATEC TPAZ 9377 tebuconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1217 VOLLEY EC 8396 fenpropimorph
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1218 ROUTINE START 9489 isotianil + trifloxystrobin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1219 REALMIX SL 8424 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
1220 HM CYPER TECH 7019 cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1221 FLUDORA CO-MAX 10231 flupyradifurone + transfluthrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1222 CYPERTEN 6853 cypermethrin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1223 D-M-A 160 4958 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1224 KEN-PAR PLUS 4202 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1225 KENDAZIM 420 8344 carbendazim
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1226 IMAS-AMINE 48.0 3185 2,4-D-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1227 FENDONA SC 2846 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1228 ACC GLUFONIUM T95 10230 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1229 KEN TEBUCONAZOLE TECH 10213 tebuconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1230 ACMATOX 7139 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1231 ATTRATHOR INSECTICIDE 9619 fipronil
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1232 IMAS-TRICLOPYR TECHNICAL 8233 triclopyr-butotyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1233 OXAMAN 7980 oxadixyl + mancozeb
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1234 HEXTAR DIAFENTHIURON TECH 98 10204 diafenthiuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1235 MAPA MALATHION TECH 95 10288 malathion
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1236 BRT-LUFENURON 5 EC 10181 lufenuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1237 PEGASI 48.1SC 10176 diafenthiuron
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1238 PADITEK 35 EC 7927 propanil
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1239 BATCH 200 10133 glufosinate-ammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1240 KEN-THIRAM 7619 thiram
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1241 BINACHLOR 21.2EC 7141 chlorpyrifos
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1242 ATA-G 87.3EC 10155 s-metolachlor
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1243 LI NONG FLUROXYPYR-MEPTYL TECHNICAL 10199 fluroxypyr-meptyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1244 NUSA-G 410 8397 glyphosate-isopropylammonium
PONTIAN NAM SOON FERTILIZERS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1245 SECLIRA GEL 9452 dinotefuran
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1246 GRUNTEK D-PHENOTHRIN 8269 d-phenothrin
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1247 SUNBIN 25SC 10196 azoxystrobin
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1248 I-CYPERMETHRIN TECHNICAL 10284 cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1249 BM TRICLOPYR TECHNICAL 10189 triclopyr-butotyl
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1250 CYPEREX 500 9494 cypermethrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1251 HM GLYPHOSATE TECHNICAL 9451 glyphosate
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1252 INDOX 9416 indoxacarb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1253 CLEAR-UP 41 9389 glyphosate-isopropylammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1254 FEZIN SC 9276 buprofezin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1255 MICO 350 10177 imidacloprid
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1256 NAFAS GLYPHOSATE 9257 glyphosate-isopropylammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1257 FUMAKILLA LV-MP1 9497 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 SEP 2025 lihat
1258 SUMI-ALPHA TECHNICAL 6244 esfenvalerate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
1259 SALUTE 3945 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1260 SHIELDTOX INSTAOUT MOSQUITO PAPER 9879 transfluthrin
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1261 BL CYPER 5.5EC 7122 cypermethrin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1262 APTURE 5.5EC 7206 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1263 MASKOT 41.0 7288 glyphosate-isopropylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1264 PROCYON 8251 pretilachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1265 TRAST 15 8341 glufosinate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1266 VAPE ONE PUSH V 9524 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2025 lihat
1267 MAPA DIFENOCONAZOLE TECHNICAL 10267 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1268 FC DIURON TECHNICAL 10236 diuron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1269 COBOL 350 6991 propanil
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1270 ZAS-CYPER TECH I 6949 cypermethrin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1271 TRANSPUR K-GLYPHOSATE 10059 glyphosate-potassium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1272 FC CYPER 30EW 10072 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1273 CYPERACT 10.5EC 7084 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1274 BRT-GLYFOS 75.7 SG 10088 glyphosate-monoammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1275 DICOPUR M600 10256 MCPA-dimethylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1276 TARGET NFK 9829 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1277 GIO-DOR 300 10224 imidacloprid
AYGIOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1278 CYREN 38 EC 4838 chlorpyrifos
MUARA EMAS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1279 ACM CYBERTHRIN 10.5 5149 cypermethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1280 NUFARM CYMOXANIL TECNICAL 10136 cymoxanil
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1281 LINOWERT SC 10205 indoxacarb
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1282 CH GLUFOSINATE 13.5 10079 glufosinate-ammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1283 SCEA OLYSET ROLL 10355 permethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1284 BMV-GLUFOSINATE 5.6 SL 10183 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1285 BIMASTA 6956 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1286 HAMPEN 22.8SC 10153 methoxyfenozide
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1287 NEMESIS TERMITE BAIT 8138 chlorfluazuron
GREAT SEA CHEMICAL EQUIPMENT SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1288 KETSU 10SC 9370 chlorfenapyr
YI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1289 MORTEIN ANT BAITS 9615 indoxacarb
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1290 BMV-CARBOFURAN 3.0 GR 10260 carbofuran
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1291 BMV-LUFENURON 5 EC 10253 lufenuron
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1292 MGK 264 10219 N-(2-ETHYLHEXYL)-8,9,10-trinoborn-5-ene-2,3-dicarboximide
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1293 LINOMEC 1.8EC 10209 abamectin
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1294 MINECTO 10384 cyantraniliprole + lufenuron
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1295 Q-WEEDPON 130 5267 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1296 BINA IMIDACLOPRID TECH 97 10266 imidacloprid
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1297 BG MANCOZEB 80 WP 10268 mancozeb
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1298 ANCOM BROMACIL 96 TC 10273 bromacil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1299 BM FIXUS 10SC 10285 chlorfenapyr
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1300 LI NONG ABAMECTIN TECHNICAL 10286 abamectin
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1301 AZOLE 25EC 10265 difenoconazole
HALEX (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1302 ZEST-REEL 5.66SL 10358 glufosinate-ammonium
ZESTA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1303 ACC DIURON TECHNICAL 4362 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1304 ACC METSULFURON TECHNICAL 10342 metsulfuron-methyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1305 ACTICIDE MBS 5050 10201 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1306 DASOMIT 98GR 10298 dazomet
YI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1307 BMV-GLUFOSINATE 13.5SL 10197 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1308 SMILA 35WG 10017 imidacloprid + lambda-cyhalothrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1309 D-CYPER 25 EC 10162 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1310 CYMOCOP 52 WG 9893 cymoxanil + copper hydroxide
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1311 ONFORM 800 10050 abamectin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1312 D-CARBOFURAN 3.0 GR 10168 carbofuran
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1313 LINOLU 10263 cymoxanil + mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1314 CS MALA TEC 10229 malathion
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1315 LINOBLU 80WP 10214 mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1316 BITHOR DUAL ACTION INSECTICIDE 9762 bifenthrin + imidacloprid
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1317 RAINVEL 40.3SL 10021 dicamba
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1318 D-LUFENURON 5 EC 10252 lufenuron
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1319 B-DA 23 SC 10033 lambda-cyhalothrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1320 HIERBIK 10179 glyphosate-potassium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1321 BMV-ABAMECTIN 1.9 EC 10178 abamectin
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1322 POTASS 48.7SL 10156 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1323 ANDURON 80 WP 10154 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1324 BRT-CARBENDAZIM 42 SC 10282 carbendazim
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1325 DICTATE 450 10146 MCPA-potassium + bentazone-sodium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1326 EDN 10107 ethanedinitrile
GREAT SEA CHEMICAL EQUIPMENT SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1327 MEDUSI 80 10051 abamectin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1328 D-ATRAZINE 45 SC 10180 atrazine
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1329 PLEO 10.6EC 10344 pyridalyl
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1330 VAPE HIT 10250 imiprothrin + cypermethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1331 LINOLON 59EC 10363 triclopyr-butotyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1332 DYNAMIC-CARBOFURAN 3.0 GR 10141 carbofuran
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1333 I_METO 87.3EC 10044 s-metolachlor
SK BIO-RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1334 VAPE PORTABLE INDOOR 10264 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1335 ACTICIDE IPBC 10198 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1336 SKIN VAPE NOBITE Z 10170 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1337 FUMAKILLA D8 10217 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1338 GIO-COR 250 10139 difenoconazole
AYGIOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1339 FUMAKILLA D3 V 10277 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1340 VAPE 9 JAM 10251 transfluthrin + prallethrin + cyfluthrin 
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1341 VAPE PORTABLE 10102 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1342 LINOSIN 70WP 10270 thiophanate-methyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1343 RAINNIL 80WG 9931 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1344 BMV-INDOXACARB 150 10171 indoxacarb
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1345 FUMAKILLA BLACK COIL D5 10276 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1346 D-PROPICONAZOLE 25 EC 10292 propiconazole
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1347 FUMAKILLA 10 JAM RED 10195 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1348 HI LAMBDA 10158 lambda-cyhalothrin
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1349 CYPERLOG 30EW 10032 cypermethrin
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1350 BBT α- CYPER TECH 7116 alpha-cypermethrin
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1351 AGRIMART GLY AMMONIUM 33.6 9237 glyphosate-ammonium
AGRIMART SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1352 EB GLY 41 9498 glyphosate-isopropylammonium
ECOTANI BIOTECH SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1353 FUMAKILLA MPV 10211 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1354 N-KROXX 50 WG 9911 pymetrozine
NUTRI FARM AGRICULTURE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1355 CYPROMAT 30 EW 9962 cypermethrin
BHM AGROTECH RESOURCES 31 DEC 2025