RACUN MAKHLUK PEROSAK BERDAFTAR
REGISTERED PESTICIDES

SENARAI RACUN MAKHLUK PEROSAK BERDAFTAR
REGISTERED PESTICIDE LIST

  • Tempoh senarai racun makhluk berdaftar ini adalah sehingga tarikh Gazet 01 December 2024
  • Senarai ini akan dikemaskini pada setiap bulan oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak, Malaysia.
  • Hakmilik:
    Maklumat ini adalah hakmilik Lembaga Racun Makhluk Perosak, Jabatan Pertanian. Cetakan dan penggunaan semula maklumat senarai ini adalah dibenarkan dengan syarat penghargaan diberikan kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak.
  • Penafian:
    Lembaga Racun Makhluk Perosak tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan disebabkan oleh pengunaan apa-apa maklumat yang diperolehi dari senarai ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.
# Nama Dagangan
Trade Name
No. LRMP
LRMP No.
Perawis Aktif
Active Ingredient
Syarikat
Registrant
Tarikh Luput
Expired Date
1 OFF! 6350 diethyltoluamide
S.C. JOHNSON & SON (M) SDN. BHD. 31 JUL 2023 lihat
2 ZEEBRA 1.8EC 7472 abamectin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
3 STAKE 2.5 EC 7915 lambda-cyhalothrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
4 INDOZEB 80 9057 mancozeb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
5 FS RAT-BAIT 9760 brodifacoum
FARMLAND SOLUTION SDN. BHD. 31 DEC 2023 lihat
6 SENTRIN 2.0 EW 9727 deltamethrin
YOUTH INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
7 BLUETHANE M-45 9127 mancozeb
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
8 CS CHLORO 98 TECH 9105 chlorothalonil
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
9 NEWGOR 38 EC 9077 dimethoate
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
10 TRICEL 21.2EC 8045 chlorpyrifos
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
11 WES UP 41 5407 glyphosate-isopropylammonium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
12 BACTIVEC 10028 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis
RCS AGRI SUPPLIES SDN. BHD. 31 JAN 2024 lihat
13 AMIGO 350 9111 imidacloprid
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
14 MRJ 41 9102 glyphosate-isopropylammonium
WELLGAIN PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
15 CARBAZIM 9089 carbendazim
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
16 FANTIC S 9071 benalaxyl-M + chlorothalonil
MAXMA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
17 BIOX P520W 9054 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
18 HEXTAR EMAMECTIN BENZOATE TECH 90 8300 emamectin benzoate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
19 HEXTAR ABAMECTIN TECH 95 8279 abamectin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
20 SYNTHOMER 240 9190 clethodim
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
21 KENSAPAX 9225 ametryn
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
22 TAIFON 9236 tricyclazole
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
23 FARMXACARB 150 9244 indoxacarb
FARMCOCHEM SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
24 HEXTAR LUFENURON TECH 98 9269 lufenuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
25 HEXTAR AZOXYSTROBIN TECH 98 9272 azoxystrobin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
26 SUMYZIN 9275 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
27 CS TEKSU 5 SC 9831 fipronil
CROPSCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
28 ZATRIS 9935 spirodiclofen
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
29 ALGON P POWDER 9961 diuron
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
30 BINA AMINE 48 8263 2,4-D-dimethylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
31 G.E. 360 8258 glyphosate-isopropylammonium
VITALLIUM SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
32 GOKILAHTS 5EC 8073 d,d,T-cyphenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
33 HEXO 8050 hexaconazole
MAXMA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
34 MAPLE 2.15EC 8049 emamectin benzoate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
35 BLAS 8029 tricyclazole
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
36 SCEA SUMITHION L-40 8011 fenitrothion + tetramethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
37 FAMILY MOSQUITO MAT 7932 prallethrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
38 FAMILY MOSQUITO SPRAY 7818 prallethrin + d-phenothrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
39 SCEA OLYSET NET 7098 permethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
40 CMC LAMBDA 280 8123 lambda-cyhalothrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
41 SAVANA 25WP 8125 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
42 BINAFURAN 3GR 8255 carbofuran
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
43 BINA AMINE 60 8243 2,4-D-dimethylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
44 CABRIO 8226 pyraclostrobin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
45 STORM TECHNICAL 8204 flocoumafen
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
46 METBENS 8202 metsulfuron-methyl + bensulfuron-methyl
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
47 ZETRON 20WG 8143 metsulfuron-methyl
ZESTA SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
48 KEN-PICLORAM TECH 8173 picloram
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
49 KEN-BIFENTHRIN TEC 8180 bifenthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
50 SCEA PESGUARD 161 8225 d-tetramethrin + cyphenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 29 FEB 2024 lihat
51 CMC DAWIN 42SC 9841 carbendazim
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
52 WA FIPRONIL 5 SC 9177 fipronil
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
53 ALODI 15 WG 9242 ethoxysulfuron
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
54 SYNGENTA PROPICONAZOLE TECHNICAL 9323 propiconazole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
55 TRIPLECOP 9772 tribasic copper sulphate
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
56 VERIMARK 9784 cyantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
57 ACC TRICLOPYR TECHNICAL 9852 triclopyr-butotyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
58 FC FIPRONIL 95% W/W TECHNICAL 9853 fipronil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
59 VAPE H2O WATER-BASE 9920 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAR 2024 lihat
60 CS TEMEPHOS 92.5 TECH 9926 temephos
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
61 FC GLUFOSINATE AMMONIUM TECH 9944 glufosinate-ammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
62 KAMBATE 480 9950 dicamba-dimethylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
63 CH 2,4-D AMINE 70 4801 2,4-D-dimethylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
64 COPFLO 320 7779 tribasic copper sulphate
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
65 COUMAFEN 9167 flocoumafen
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
66 ZAFIT 300 9035 pretilachlor
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
67 LARVIGON 8943 temephos
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
68 SODIUM SALT 95 1409 2,4-D-sodium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
69 FEZPAX FW 3925 ametryn
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
70 VITA ZINC PHOSPHIDE 4697 zinc phosphide
VITACHEM (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
71 EMTHANE M-45 6432 mancozeb
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
72 ACTICIDE MV 6450 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
73 RH ABAMECTIN 7473 abamectin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
74 DINO 7962 difenoconazole
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
75 AGR ABAMECTIN 1.8EC 8022 abamectin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
76 KEN-FIPRONIL TECH 8248 fipronil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
77 SPARTA 8235 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
78 PAZELO 505 8088 chlorpyrifos + cypermethrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
79 AKOSU 9.5SC 8074 chlorfenapyr
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
80 LEGEND 5.0SC 8066 fipronil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
81 HALEX METSULFURON TECHNICAL 8051 metsulfuron-methyl
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
82 STARANE 333 8148 fluroxypyr-meptyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2024 lihat
83 CYMERIN 5.5EW 8101 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
84 LARGIN 23 CS 9927 lambda-cyhalothrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
85 FASTAC 3 8145 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
86 IMASUS 500 8285 diafenthiuron
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
87 HEXTAR FENVALERATE TECH 93 9363 fenvalerate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
88 CLORFOX 38.7EC 9313 chlorpyrifos
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
89 HEXTAR DIURON TECH 97 9300 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
90 H2O WATERBASED M 9265 metofluthrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2024 lihat
91 WGPTECH 62 9259 glyphosate-isopropylammonium
WELLGAIN PRODUCTS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
92 CYTRON 16EC 9258 cypermethrin
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
93 HIC MALATHION UL 96 9250 malathion
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
94 MALBAN 60WG 9316 metsulfuron-methyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
95 ACM GLYPHOSATE 9333 glyphosate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
96 GLITZ 41 SL 9337 glyphosate-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
97 BIOX CM4 9854 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
98 FC DICAMBA TECH 9873 dicamba
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
99 TASIUM 85SG 9891 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
100 MORSH 40K 9897 MCPA-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
101 BRT-SODIUN CHLORATE 9921 sodium chlorate
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
102 TENTONA 9933 alpha-cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
103 CLOMAS 9145 chlorfenapyr
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
104 DYNA-PEST 9128 chlorpyrifos
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
105 ALION 9123 indaziflam
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
106 CURBIX 8139 ethiprole
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
107 EBOR 401 7958 bromadiolone
SIME DARBY PLANTATION AGRI-BIO SDN.BHD. 30 APR 2024 lihat
108 BRIGHTLY 7829 metsulfuron-methyl
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
109 MOSBAIT 1.0 GR 7742 temephos
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
110 D-SHIELD 6678 carbendazim
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
111 HI FOSAT 13.5 10003 glufosinate-ammonium
AGROJOY SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
112 ZA AMETRYN TECHNICAL 4049 ametryn
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
113 LONSAT 5202 deltamethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
114 MACYIN 8170 cyromazine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
115 MSR RICHERME TECHNICAL 8209 permethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
116 HART 69WP 9101 dimethomorph + mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
117 RIDSECT ADVANCE LV 9025 prallethrin + d-phenothrin
S.C. JOHNSON & SON (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
118 NOBITE REPELLENT WIPES 8413 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2024 lihat
119 TRICEL 38.7 EC 8282 chlorpyrifos
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
120 ECHI-NO 8249 bispyribac-sodium
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
121 XTERM 8222 bistrifluron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
122 SCEA ADMIRAL EC 8224 pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
123 FUJIONE EC 8236 isoprothiolane
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2024 lihat
124 DANTOTSU 9273 clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
125 FC ABAMECTIN 95 TC 9304 abamectin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
126 ACM GLUFOSINATE TECHNICAL 9336 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
127 ZETA-ONE 9341 propyrisulfuron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
128 RHINOX TERMITE BAIT 9636 chlorfluazuron
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
129 CYMAX 9826 cymoxanil + mancozeb
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
130 ACOSTA 15 9861 glufosinate-ammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
131 FC MCPA-ISOCTYL ESTER TC 9907 MCPA-isoctyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
132 KIMAGRI PROPINEB TC 9929 propineb
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
133 RAINNIL 5SC 9942 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
134 ALTRISET 9943 chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
135 FENFEN 22.5 EC 9978 oxyfluorfen
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
136 K-BIFENTHRIN TECH 9991 bifenthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
137 KOTETSU 10 SC 9999 chlorfenapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
138 ACETAMOS 20 9135 acetamiprid
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
139 CLAZO 9261 tricyclazole
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
140 TRIAZOLE 75WP 9223 tricyclazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
141 D-CYPER 16 9180 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
142 CH AMINE 60 4828 2,4-D-dimethylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
143 PERMIT 4906 deltamethrin
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
144 CYPERMET TECHNICAL 6321 cypermethrin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
145 AGENTAL 5 SC 7648 fipronil
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
146 SHIELDTOX WATERBASE 8012 d-trans allethrin (75/25) + d-phenothrin
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
147 KEN-MURA 25 8024 difenoconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
148 K-METOLACHLOR 8107 metolachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
149 EMLLY 20WG 8140 metsulfuron-methyl
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
150 BM CERGAS 20WG 8161 metsulfuron-methyl
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
151 PREVENTOL A 14-D 8191 carbendazim + diuron + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
152 THODIM 260 9144 clethodim
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
153 ZA TOPUP 9138 glyphosate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
154 BIOX AM339 9079 diuron + carbendazim + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
155 BINA ACEPHATE 75SP 8299 acephate
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
156 G. E. DELTA 8287 deltamethrin
VITALLIUM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
157 OPTIGARD COCKROACH BAIT 8218 emamectin benzoate
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
158 CMC ZURON 250 8201 diflubenzuron
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
159 GARLON MIX 8119 aminopyralid potassium + triclopyr-butotyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
160 SUMIMAX 50WP 9291 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
161 FARMSPECT 500 9198 ametryn
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
162 OBERON KD 9230 spiromsifen + abamectin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
163 COMMANDE 8155 copper hydroxide
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
164 RAINGRAN M60 9948 bentazone + MCPA
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
165 ANNEX COMBI SC 9330 azoxystrobin + difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2024 lihat
166 ANIFLEA ANTI-FLEA SHAMPOO 6837 d-phenothrin + pyriproxyfen
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
167 PROPAX 44.3EC 9268 propanil
G-PLANTER SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
168 ZIPPEL 9303 zineb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
169 IMPRIDE 70WG 9301 imidacloprid
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
170 HALEX PROPANIL TECHNICAL 9282 propanil
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
171 EDGE GEL BAIT 9279 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
172 AVISTA 9271 azoxystrobin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
173 MSR PBO 9267 piperonyl butoxide
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
174 IMIDAN 70WP 9266 phosmet
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
175 ALJEE 40.8EC 9253 isoprothiolane
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
176 MSR MEPERFLUTHRIN 5%TK 9312 meperfluthrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
177 ADRIFT 9326 myclobutanil
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
178 PAINTFORT-C98 9335 carbendazim
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
179 URIKA 385 9833 sodium chlorate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
180 EMAZO 22.94SC 9988 azoxystrobin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
181 KENSO AZOXYSTROBIN TECH 9881 azoxystrobin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
182 IMICITE 9869 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
183 PYZIN 9810 pymetrozine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
184 REVON 9371 azoxystrobin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
185 ACM PROPANIL TECHNICAL 9368 propanil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
186 PLATO 75EC 9342 lufenuron + lambda-cyhalothrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
187 GLOBUS 5.5 9220 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
188 VERTELLUS DEET 9211 diethyltoluamide
SELAT EMAS SEJAHTERA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
189 RIMIX 80 WP 8198 bromacil
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
190 GARNER 8197 metsulfuron-methyl + bensulfuron-methyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
191 STAM 80 WG 8182 propanil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
192 FUSION 188 8160 glyphosate-ammonium + metsulfuron-methyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
193 ABIMEE 9.5SC 8056 bispyribac-sodium
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
194 HANARO 8040 bistrifluron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
195 BIFLEX TIMBER 8%SC 7917 bifenthrin
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
196 ANITICKCIDE ANTI-TICK AND FLEA SHAMPOO 7097 d-phenothrin
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
197 AVILION 10020 chlorfenapyr
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
198 AMAS 10019 glufosinate-ammonium
AGROJOY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
199 MSR RICHMIPRO 50 TK 8210 imiprothrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
200 PREVENTOL D 6 8227 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + formaldehyde
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
201 ZA 505 9188 chlorpyrifos + cypermethrin
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
202 D-DAZOMET GR 9157 dazomet
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
203 AXPINIL 4.7SC 9066 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
204 MANZATE 200 8996 mancozeb
UNIPHOS MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
205 PREVENTOL A 6-D 8957 diuron
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
206 AGR DUA 25 WP 8907 metalaxyl
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
207 SYNGENTA THIAMETHOXAM TEKNIKAL 8378 thiamethoxam
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
208 CLUSTER 26EC 8270 clethodim
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
209 PREVENTOL D 7 8259 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
210 APRONIL 4.76SC 8234 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
211 COPTON 9395 hexaflumuron
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
212 LOYANT 10145 florpyrauxifen-benzyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
213 MASCOZEB 80WP 9919 mancozeb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
214 WHACK! COCKROACH BAIT 8993 fipronil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
215 MARATA 9197 brodifacoum
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
216 ACCION 7521 lambda-cyhalothrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2024 lihat
217 GONGFU 35SC 9859 imidacloprid
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
218 SADAN 96SG 9860 2,4-D-dimethylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
219 RAINSENA 15 9867 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
220 FUMAKILLA PURPLE 9868 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
221 RAINSENA 566 9874 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
222 K-CHLOROTHALONIL TECH 9362 chlorothalonil
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
223 FUMAKILLA T COIL 9361 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
224 FUMAKILLA 12 HR-D1 9338 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
225 NUFARM FENOXAPROP-P-ETHYL TECHNICAL 9328 fenoxaprop-P-ethyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
226 NUFARM DELTAMETHRIN TECHNICAL 9325 deltamethrin
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
227 FUMAKILLA LV-D1 9321 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
228 FUMAKILLA D1 9320 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
229 BASTNATE 80SG 9896 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
230 HORNET 566 9902 glufosinate-ammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
231 RUSAR 5.66 9903 glufosinate-ammonium
PONTIAN NAM SOON FERTILIZERS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
232 POLLUX 48.1SC 10024 diafenthiuron
AGROJOY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
233 LINOBA 13.5SL 10013 glufosinate-ammonium
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
234 BRT-DIURON 80WP 10001 diuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
235 FUMAKILLA 10 JAM PURPLE 9989 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
236 HYPAT 9981 glufosinate-ammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
237 SYNTA 9980 glufosinate-ammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
238 SYMPATICO 9972 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki VB + Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
239 STAMMIX 80WG 9969 propanil
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
240 ABINCO 1.8EC 9966 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
241 SEMBRO 48.7SL 9963 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
242 HIPPER 200 9952 imazapyr-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
243 VITALLIUM GLUFOSINATE TECH 95 10097 glufosinate-ammonium
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
244 BLACK TOP 5395 prallethrin + d-phenothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
245 COUMATRAC 8231 coumatetralyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
246 SIPUS 8215 niclosamide-olamine
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
247 BENLUX 8186 benomyl
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
248 TANALITH CCA 8141 sodium dichromate dihydrate + copper sulphate pentahydrate + arsenic pentoxide
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
249 KENCUR 8004 tebuconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
250 ZA GLYPHOSATE IPA 62 6862 glyphosate-isopropylammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
251 KEN-ALFA 6845 alpha-cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
252 PREVENTOL A6 6778 diuron
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
253 PRECINCT SC 6649 imidacloprid
SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
254 ACTICIDE MV 14 6555 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
255 WESILIN 1.40 5752 deltamethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
256 ACTICIDE DW 5653 octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
257 SKY-RADAR NF 5418 prallethrin + d-phenothrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
258 LIMIT 72WP 8247 cymoxanil + mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
259 ANAITOX 500 8256 fipronil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
260 CUTLASS OF 8257 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
261 FUMAKILLA 12 HR COIL-T 9299 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
262 PADIBENA SC 9292 buprofezin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
263 GLYSIUM 48SL 9281 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
264 RAMINE 80SG 9280 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
265 VAPE AEROSOL T-1 9187 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
266 TERMIGUARD 9063 chlorpyrifos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
267 VAPE HIT-X 9037 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 JUL 2024 lihat
268 G. E. ANTBLOCK 8359 chlorpyrifos
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
269 PREVENTOL BIT 20 N 8296 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
270 ALIMIN 10WP 8320 pyrazosulfuron-ethyl
ADVANSIA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
271 ZETDOR 18.3SC 8330 imidacloprid
ZESTA SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
272 MOMENTO 70 WP 8331 propineb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
273 G. E. OXYCOP 840 8333 copper oxychloride
VITALLIUM SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
274 AQUA K-OTHRINE EW 8335 deltamethrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JUL 2024 lihat
275 SUPRAMIN 9863 2,4-D-dimethylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
276 TAZOR 80 WG 9823 propanil
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
277 FUMAKILLA LV-T 9359 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
278 FUMAKILLA T 9357 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
279 BIOVISTA GLY TECH 95 9352 glyphosate
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
280 FUMAKILLA LV-R 9351 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
281 STAMUP 27% 9247 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
282 ADOCA 14.7SC 9229 indoxacarb
ADVANSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
283 KOMBI 330 9895 glyphosate-monoammoniun + glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
284 C-PHATE 75SP 9901 acephate
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
285 PLANE 20EC 10110 permethrin (25:75)
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
286 VITALLIUM IMIDACLOPRID TECH 97 10094 imidacloprid
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
287 FUMAKILLA 10 JAM 10068 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
288 LUNA CLASS 10029 fluopyram + trifloxystrobin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
289 BM SURROUND 14.5SC 10022 indoxacarb
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
290 HEXTAR ACETAMIPRID TECH 99 10012 acetamiprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
291 TANATEC PPAZ 98% 9973 propiconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
292 EPOCARB 80WG 9932 epoxiconazole + carbendazim
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
293 ZA DEMAND 33 9182 glyphosate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
294 KENSUS 250 9150 diafenthiuron
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
295 I_SO 23 9149 azoxystrobin
SK BIO-RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
296 GRUNTEK D-TRANS ALLETHRIN 75:25 8268 d-trans-allethrin (75/25)
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
297 PARMETOL DF 35 8188 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
298 OPTIGARD ANT GEL BAIT 8167 thiamethoxam
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
299 CURFEW 5.0EC 8120 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
300 GRUNTEK D-ALLETHRIN 8117 d-allethrin
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
301 PARMETOL DF 19 7975 diuron + carbendazim
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
302 PERIMETER 10 EC 6606 bifenthrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
303 SCAN 6932 sodium chlorate
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
304 BATCH 15 7788 glufosinate-ammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
305 PARMETOL 28 7896 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
306 KEN-EMA TECHNICAL 8291 emamectin benzoate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
307 G. E. BROADFACE 8309 metsulfuron-methyl
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
308 ZESTA ANT-X 9065 borax
ZESTA SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
309 EFFION 500 9073 permethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
310 JUMBO VAPE LIQUID M 9097 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
311 TRITON 9122 metsulfuron-methyl
VIKAR AGROSCIENCE 31 AUG 2024 lihat
312 KENNEE 9043 bispyribac-sodium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
313 SUMIPRO EW 8969 metofluthrin + d,d,t-cyphenothrin + piperonyl butoxide
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
314 VAPE Q MAT 8365 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
315 JUMBO Q MAT 8364 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2024 lihat
316 HACHI HACHI 8362 tolfenpyrad
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
317 LIPEL SP 8358 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (3a,3b) strain z-52
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
318 ALANDO 9915 atrazine
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
319 RONI 200 9295 fipronil
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
320 LAVENDO 9916 atrazine
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
321 IMAS-DELTAMETHRIN TECHNICAL 9322 deltamethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
322 PREMINATOR ROACH BAIT 9288 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
323 IMAS-BIFENTHRIN TECHNICAL 8135 bifenthrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 AUG 2024 lihat
324 SNAIL-TOX 10077 metaldehyde
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
325 ENDMOS-Q 8163 cypermethrin
IMASPRO BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
326 AFULAN 3GR 9997 carbofuran
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
327 XROACH 9964 clothianidin + pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
328 APRONIL 80WG 9840 fipronil
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
329 HOTSPUR ZC 9364 thiamethoxan + lambda-cyhalothrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
330 HOWARD 5EW 9344 cyfluthrin
ZESTA SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
331 PILLAR 8314 indoxacarb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
332 PREVENTOL D 7 LT 9871 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one + 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
333 LI NONG UP TECHNICAL 9987 glyphosate
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
334 ACC CHLOROTHALONIL TECH 10026 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
335 KIFIX WG 10025 imazapic + imazapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
336 BRT AMETRYN TECHNICAL 10117 ametryn
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
337 LI NONG UP 10027 glyphosate-isopropylammonium
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
338 BRT PROPICONAZOLE 25 10010 propiconazole
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
339 CS QUIN 50 WP 9173 quinclorac
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
340 AMFINE 45 SC 9305 ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
341 KENSO MCPA TECHNICAL 9884 MCPA
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
342 KEN-GA TECH 9397 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
343 PIANCHU BLACK MOSQUITO COIL 9213 d-trans-allethrin (75/25)
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
344 PIANCHU BLACK COILS 9224 d-trans-allethrin (75/25)
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
345 AGRIMART 2,4-D-ISOBUTYL ESTER TECHNICAL 9270 2,4-D-isobutyl ester
AGRIMART SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
346 GLYSIUM 85SG 9934 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
347 GLYAS 88.8 SG 9311 glyphosate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
348 AGROMECTIN 1.8 EC 8019 abamectin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
349 SCEA WAZARY SC 8075 fenvalerate
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 SEP 2024 lihat
350 PREMINATOR SC 9289 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
351 FUMAKILLA LV-MP 9401 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
352 WEEDTOX 8128 2,4-D-butyl ester
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
353 RUMPUTOX-i 9387 2,4-D-isobutyl ester
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
354 AGR CYPERMETHRIN 92 TECH 9391 cypermethrin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
355 FUMAKILLA 1 9402 d-allethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
356 GLY-K 9906 glyphosate-potassium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
357 BINUM 50WG 9908 pymetrozine
BHM AGROTECH RESOURCES 31 OCT 2024 lihat
358 CAMBIO 480 9951 dicamba-dimethylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
359 FUMAKILLA HIT-V2 9365 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
360 H2O-1 9355 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
361 FUMAKILLA D3 9345 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
362 RICARE 35 6090 propanil
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
363 G.E. CLONE 183 8326 imidacloprid
VITALLIUM SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
364 VIRTAKO 40WG 8339 thiamethoxam + chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
365 FUMAKILLA A 8371 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2024 lihat
366 CCB ARMET 460 8478 ametryn
CROPCARE BIOTECH 31 OCT 2024 lihat
367 CCB MANCO M45 8666 mancozeb
CROPCARE BIOTECH 31 OCT 2024 lihat
368 TANALITH CCA IBC 8951 copper sulphate pentahydrate + sodium dichromate dehydrate + arsenic pentoxide dehydrate
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
369 SONTA 250 9143 azoxystrobin
CHEMIGENICS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
370 TERMITE-BAN 9203 fipronil
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
371 BIOX P520LP 9290 1,2-benzisothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2024 lihat
372 WINCOLE 250 8336 difenoconazole
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
373 ELLYTECH 20WG 8389 metsulfuron-methyl
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
374 FUMAKILLA 12 HR-D3 9346 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
375 FUMAKILLA 12 HR-T 9358 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
376 CLOTIP 69.5 EC 9375 triclopyr-butotyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
377 G. E. MANCOZEB 9380 mancozeb
VITALLIUM SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
378 BINAZEB 80WP 9385 mancozeb
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
379 DUO-STAM 9847 propanil + 2,4-D-isoctyl
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
380 GAMMO-XPER 9941 glyphosate-monoammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
381 VOLIAM FLEXI SC 8272 thiamethoxam + chlorantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
382 SANTANA 2.8EC 7687 lambda-cyhalothrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
383 METSOFLY 20 7323 metsulfuron-methyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
384 FUMAKILLA DM 10009 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 NOV 2024 lihat
385 D-DIURON 80WP 10000 diuron
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
386 SUMIFERI 30WP 10062 ferimzone
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
387 TROYSAN 831 CR 10067 terbutryn + isoproturon
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
388 BMV-GLYPHOSATE 33.6 SL 10075 glyphosate-monoammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
389 HEXTAR 2,4-D ACID TECH 97 10084 2,4-D
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
390 HEXTAR TRICYCLAZOLE TECH 96 10085 tricyclazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
391 K 2,4-D ACID TECH 10092 2,4-D
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
392 RIVAL 20 7322 metsulfuron-methyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
393 RH BENOMYL 50 5744 benomyl
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
394 PYRIBAN 50 % 3973 chlorpyrifos + cypermethrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
395 HEXTAR PYMETROZINE TECH 98 10114 pymetrozine
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
396 BMV-GLYPHOSATE IPA 62 10113 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2024 lihat
397 BAKARON 135 10087 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
398 BMV-DIURON 80WP 10081 diuron
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
399 D-GLYPHOSATE 33.6 SL 10073 glyphosate-monoammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
400 HEXTAR MCPA TECH 95 10070 MCPA
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
401 TOBIN 25SC 10064 azoxystrobin
BHM AGROTECH RESOURCES 31 DEC 2024 lihat
402 ZA 570 10063 glufosinate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
403 POLYPHASE 689 10046 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) + carbendazim + diuron
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
404 HI PHOSATE 41 10043 glyphosate-isopropylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
405 FC DIFENOCONAZOLE TC 9372 difenoconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
406 VEBAH 48.1SC 10089 diafenthiuron
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
407 CONOPUS 48.1SC 10090 diafenthiuron
VITALLIUM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
408 BITA 48.1SC 10093 diafenthiuron
ZESTA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
409 MACTRON 10.4 EC 10030 lufenuron
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
410 SK CUPROUS OXIDE 97TC 10241 cuprous oxide
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
411 CHLORO TECH 10150 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
412 KEN-IMIDACLOPRID TECH 10116 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
413 BRT ATRAZINE TECHNICAL 10106 atrazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
414 VITALLIUM AMETRYN TECH 95 10105 ametryn
VITALLIUM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
415 HEXTAR AMETRYN TECH 95 10104 ametryn
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
416 BINA GLUFOSINATE TECH 95 10098 glufosinate-ammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
417 BLACK AB 32 10096 abamectin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
418 BRT-GLYFOS 33.6 SL 10023 glyphosate-monoammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
419 HI TERMITE 10016 fipronil
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
420 PARMETOL MBX 10014 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
IMCD MALAYSIA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
421 HALEX DELTAMETHRIN TECHNICAL 9392 deltamethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
422 MAGNAPHOS PLATE 9384 magnesium phosphide
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
423 SUMIZETA 9340 propyrisulfuron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
424 G-FOS 50 9232 glufosinate-ammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
425 CS DIURON 80WP 9164 diuron
CROPSCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
426 TRACER 10 GR 8284 chlorpyrifos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
427 BM ALPHA 10EC 8171 alpha-cypermethrin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
428 K-OTHRINE WG 8091 deltamethrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
429 B-M45 7941 mancozeb
VANTAGE CROP SCIENCE SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
430 ANIFEL ANTI-FLEA CAT SHAMPOO 6836 d-phenothrin + pyriproxyfen
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
431 CYROZINE 50 SP 6591 cyromazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
432 H2O WATERBASED T-1 9400 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2024 lihat
433 AMINESPRAY 69.5 SL 9406 2,4-D-dimethylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
434 G-CLAZOLE 10008 tricyclazole
G-PLANTER SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
435 LINOSKO 10011 difenoconazole
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
436 TRILOA ZC 9996 thiamethoxam + lambda-cyhalothrin
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
437 RAINNIL 20SC 9965 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
438 KASUMIN 2AL 9958 kasugamycin
SUMUR CAHAYA SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
439 MAFINO 75WG 9947 tebuconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
440 S-METOL 960 9936 s-metolachlor
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
441 TYRASUS 50SC 9870 diafenthiuron
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
442 I-TATATA 9792 glufosinate-ammonium
SK BIO-RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
443 VAPE 12-HOUR MAT 9415 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2024 lihat
444 KIMAGRI PYMETROZINE TC 9998 pymetrozine
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
445 SIVANTO P 9994 flupyradifurone
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
446 FYFANON ULV CONCENTRATE 4835 malathion
MUARA EMAS SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
447 OMICRON 8158 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
448 ACTICIDE BIT 10060 1,2-benzisothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
449 IMAS-IMIDACLOPRID 97 TC 10128 imidacloprid
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
450 KEEN-OUT 7949 glyphosate-potassium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
451 IMAS-GLYPHOSATE 41 10058 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 DEC 2024 lihat
452 METOR 9227 metolachlor
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
453 AIMOCRON 55 SL 10054 monocrotophos
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
454 FC BENTAZONE TECHNICAL 10083 bentazone
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
455 WEED-WORK 15 10055 glufosinate-ammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
456 FC ALPHA CYPERMETHRIN TECHNICAL 10066 alpha-cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
457 CONFIX 10103 chlorfenapyr
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
458 AZODA 10144 azoxystrobin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
459 D-GYLPHOSATE 95 TC 10151 glyphosate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
460 D-MANCOZEB 80 WP 10164 mancozeb
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
461 HEXTAR CHLORFENAPYR TECH 95 9441 chlorfenapyr
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
462 Bright 505 10048 chlorpyrifos + cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
463 METAPRIM 50FW 4059 atrazine
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
464 ANIDEST 5332 d-tetramethrin + cyphenothrin
CANAAN ALPHA SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
465 PAINTFORT Z-950 9169 zineb
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
466 KENMOS 8253 acetamiprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
467 BV THIRAM 80WP 10015 thiram
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
468 CALARIS 25SC 9461 mesotrione + atrazine
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
469 BM GLYMORE 33.6 SP 10034 glyphosate-ammonium
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
470 HEXTAR CHOLOROTHALONIL TECH 98 9367 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
471 BL FLY 10 EC 9381 pyriproxyfen
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
472 TANALITH CY 9566 copper + cyproconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
473 KIMAGRI EMA TC 9373 emamectin benzoate
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
474 GLUFO 15 7913 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2025 lihat
475 C-THRIPS 10078 acetamiprid
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
476 DORAM 21.1 SL 10115 picloram
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
477 NUFARM BENTAZONE 970 10278 bentazone
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
478 LINODOR 20SL 10137 imidacloprid
LI NONG (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
479 KIMAGRI GLUFOSINATE TC 10127 glufosinate-ammonium
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
480 DANITOX 48SL 10122 2,4-D-dimethylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
481 C-DAN 50SP 10119 cartap hydrochloride
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
482 SUPAMIT 18 10112 abamectin
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
483 ROTERA 32SL 10095 glyphosate-isopropylammonium + imazapyr-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
484 RIGEL 48.1SC 10091 diafenthiuron
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
485 EVERTIN 3.8EC 10082 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
486 ACC GAAMMONIUM 10149 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
487 BIOX AM138 10159 diuron + carbendazim + octhilinone
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
488 K-PYRACLOSTROBIN TECH 10280 pyraclostrobin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
489 RAINBOW 2,4-D TC 10274 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
490 ZA TERBUTHYLAZINE TECHNICAL 10272 terbuthylazine
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
491 IMAS-PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10271 pyraclostrobin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
492 VITALLIUM ACETAMIPRID TECH 99 10246 acetamiprid
VITALLIUM SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
493 IMP-CHLORPYRIFOS TECHNICAL 10233 chlorpyrifos
IMP BIOTECH SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
494 LATONIX 2.8EC 10190 lambda-cyhalothrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
495 HI CYPER 16EC 10161 cypermethrin
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
496 VAPE A 10076 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 28 FEB 2025 lihat
497 ZYROX® FLY GRANULAR BAIT 10074 cyantraniliprole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
498 ELITE GLUFOS 10069 glufosinate-ammonium
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
499 TENOPA 8407 alpha-cypermethrin + flufenoxuron
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
500 GA 15 8794 glufosinate-ammonium
IRAMA UTAMA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
501 MOSKITOX 9564 fenitrothion + tetramethrin
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
502 EVOLVE 250 10006 clethodim
CHOON HUAT SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
503 TWINTURBO 10007 chlorpyrifos + alpha-cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
504 KENSO AMETRYN TECH 10036 ametryn
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
505 FC FLUROXYPYR-MEPTYL 95% W/W TC 10037 fluroxypyr-meptyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
506 S-LACOL 960 10056 s-metolachlor
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
507 AMCOSATE 41 8315 glyphosate-isopropylammonium
AMCO NIAGA SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
508 PLENUM® 50WG 8312 pymetrozine
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 28 FEB 2025 lihat
509 BUGSTER 4689 cypermethrin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
510 KATHON CG 8189 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
511 KORALONE HP 150 8206 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
512 NEOLONE CAP G 8232 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
513 KENSO S-METOLACHLOR TECH 10218 s-metolachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
514 IMAS-PROPANIL TECHNICAL 5356 propanil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
515 AURIJIN 75 10123 quinclorac
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
516 CERMESTA 10WG 10004 thiamethoxam
ELANCO MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
517 LINOZEB 80WP 10140 mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
518 LINOBI 50WG 10118 kresoxim-methyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
519 AMX GA 150 9984 glufosinate-ammonium
MAXMA SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
520 FUMAKILLA VAPE 9432 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAR 2025 lihat
521 KENVIL 8736 hexaconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
522 ACTICIDE® CB 10152 1,2-benzisothiazolin-3-one + 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
523 LINORANE 10223 fluroxypyr-meptyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
524 ACTICIDE® TL 718 10232 terbutryn
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
525 ACTICIDE® OIT 10259 octhilinone
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
526 PYRAMID 8194 pyrazosulfuron-ethyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
527 ULTRATHOR WATER-BASED TERMITICIDE AND INSECTICIDE 9848 fipronil
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
528 CLARIO 75 WP 9995 tricyclazole
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
529 CH GLUFOSINATE 5.66 10080 glufosinate-ammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
530 BIOZ INSECT REPELLENT STICK 6484 citronellal + citronellol
PROANCHOR SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
531 PUREEN* REKITO 9967 ethyl butylacetylaminopropionate
SUMMIT COMPANY (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
532 DETRAL 2.5 EC 6282 deltamethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAR 2025 lihat
533 DIMEKEEN 37.4 EC 9419 dimethoate
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2025 lihat
534 KENRAC 220 8360 quinclorac
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
535 K-LAMBDA TECHNICAL 6787 lambda-cyhalothrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
536 DELTRINET SC 6505 deltamethrin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
537 POLYRAM WG 6068 metiram
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
538 ALBAROL 1386 white oil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
539 TRANS-UP 41 9354 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
540 CORDELIA 10SC 9460 chlorfenapyr
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
541 METEOR 20 WG 8177 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
542 Z A MCPA TEKNIKAL 10239 MCPA
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
543 VENTOR 13.5SL 10193 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
544 BRT-ATRAZINE 45 SC 10142 atrazine
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
545 ANTAS 38.64SL 10208 bentazone + MCPA
ADVANSIA SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
546 MULTIPHOS 60 6808 methamidophos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
547 CURFEW 10WP 6898 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
548 HM DIMILIN 25WP 9114 diflubenzuron
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
549 SOLOMON 8343 beta-cyfluthrin + imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
550 MERGER 10SC 8352 bispyribac-sodium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
551 TAKUMI 20WG 8361 flubendiamide
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
552 MODULAR 240 8436 clethodim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
553 METEOR 20 WP 7995 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
554 TEKNO 23.8 EC 7825 difenoconazole
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
555 ZASMINE 600 8013 2,4-D-dimethylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
556 KEN-NAS 10289 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
557 ANCOM TRICLOPYR 98 TC 10244 triclopyr-butotyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
558 DIALOG 5GR 9425 carbosulfan
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
559 KINDLE 80WG 9310 bromacil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
560 AGR AZOXYSTROBIN 95 TECH 9396 azoxystrobin
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
561 BRIGHT-80 BLUE 10126 mancozeb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
562 SUMIBLAS® 30WP 10100 ferimzone
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
563 BM MOXY 72WP 10238 cymoxanil + mancozeb
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
564 ATARAC 80 WG 10053 quinclorac
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
565 CERTRIN 550 10041 cypermethrin
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
566 VELUM P 9976 fluopyram 
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
567 BM GLUFOSINATE-AMMONIUM TECHNICAL 10258 glufosinate-ammonium
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
568 ROCIMA V 189 8338 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
569 ROCIMA 553 8334 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + octhilinone
DANISCO NUTRITION & BIOSCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
570 KEN ALPHACYPERMETHRIN TECHNICAL 6585 alpha-cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
571 G.E. VITPRONIL 10057 fipronil
VITALLIUM SDN. BHD. 31 MAY 2025 lihat
572 SHIELD 3404 glyphosate-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
573 MONEX HC 0611 MSMA + diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
574 ELARA 2.2EC 9459 emamectin benzoate
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
575 PHYTOPHCIDE 8447 dimethomorph
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
576 QCI MATAHARI X MOSQUITO COILS 7653 d-allethrin
QUALITY COILS INDUSTRIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
577 NOBITE LIQUID 8504 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
578 PATCH 5.1EC 8433 lufenuron
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
579 BRIGHTIN 2X 8459 abamectin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
580 COMATEC 21.6 5158 amitraz
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
581 TERMICIDE 38.7EC 7135 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
582 BOFTA 13.5 SL 9252 glufosinate-ammonium
BOF AGROCHEMICAL (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
583 INDOFIL MZ-45 8534 mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
584 NOMINEE TECHNICAL 4888 bispyribac-sodium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
585 FC AMETRYN TC 9356 ametryn
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
586 ACETAFOS 20 SP 9410 acetamiprid
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
587 MOSPILAN TECHNICAL 4346 acetamiprid
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
588 IMPRIDE 30.5SC 9429 imidacloprid
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
589 NUFARM GLUFOSINATE- AMMONIUM 96 TC 10242 glufosinate-ammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
590 KONTRAKTOR 6797 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
591 KRUSH 9404 glyphosate-potassium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
592 KENDOR 70 WG 9339 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
593 BOF-EMA 2.15 9262 emamectin benzoate
BOF AGROCHEMICAL (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
594 BLACKTOP L 8730 prallethrin + d-phenothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
595 SYSTONIL 8295 myclobutanil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
596 FINALE 6844 glufosinate-ammonium
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
597 HEXTAR 2,4-D 2-EHE TECH 8718 2,4-D-2-ethylhexyl ester
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
598 SYSTHANE 24E 8621 myclobutanil
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
599 FUMAKILLA AEROSOL V 8552 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
600 MINCONIL 350 6813 propanil
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
601 JUMBO VAPE LIQUID T1 9476 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
602 APACHE 10G 6016 cadusafos
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
603 RAPTOR 50WP 6549 prochloraz manganese chloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
604 KILSECT 20EC 6559 permethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
605 DOMAIN 50WP 6569 prochloraz manganese chloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
606 HEXTAR CARTAP 50WP 6633 cartap hydrochloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
607 HEXDAN 50WP 6645 cartap hydrochloride
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
608 PLATEAU 21.9SC 6877 quinclorac
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
609 KEN-UP 41 6910 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
610 SCEA ETOC 5961 prallethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
611 PROJECT 250 5889 oxyfluorfen
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
612 MIRA 5870 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
613 FUSILIER 18.3SL 6993 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
614 SUMICIDIN 0309 fenvalerate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
615 VAPE DRY SPRAY 9420 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
616 ANSAR 550 0498 MSMA
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
617 CONTEGO 80WG 9511 diuron + ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
618 FUJIONE 40 EC 1309 isoprothiolane
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
619 SENTRY 3271 glyphosate-isopropylammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
620 ACTICIDE SPX 5800 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
621 PALISADE 18.2SL 6935 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
622 SPINE 6953 ametryn
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
623 BINA CYPER 5.5EC 7124 cypermethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
624 BINA CYPER 10.5EC 7125 cypermethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
625 CRANE 200 7170 fluroxypyr-meptyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
626 RESPPON 250 7281 difenoconazole
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
627 ZAVITA 25 EC 8174 difenoconazole
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
628 KILSECPO COCKROACH 7773 permethrin + imiprothrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
629 PV-TURN 8373 emamectin benzoate
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
630 SYSTRIN 8355 deltamethrin
CROP PROTECTION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
631 TESCO MOSQUITO MAT 8200 prallethrin
VINICO SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
632 CP GLYPHOS 95 7114 glyphosate
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
633 DIPEL AERIAL 8391 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
634 TEC-UP 41 8419 glyphosate-isopropylammonium
PRISMATEC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
635 JUMBO VAPE LIQUID MR1 9506 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
636 RIDWEED 9507 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
637 TILLER G 7020 fenoxaprop-P-ethyl + ethoxysulfuron
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
638 NUFARM CYHALOFOP-BUTYL TECHNICAL 9501 cyhalofop-butyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
639 KEYSTONE 33.5 SL 9477 glyphosate-monoammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
640 BV GLYPHOSATE IPA 62 9428 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
641 CP GLUFOSINATE 9421 glufosinate-ammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
642 DERISOM 2.0EC 9502 karanjin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
643 KREXIM 50WG 9376 kresoxim-methyl
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
644 BL CYPER 10.5EC 7123 cypermethrin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
645 MOSTOX 7138 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
646 TECH-FOS 21.2EC 7140 chlorpyrifos
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
647 TERMITEBUST 38.7EC 7162 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
648 BARB 23.0EC 7213 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
649 CORAL 25.0EC 7214 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
650 KENCLOPRID TECH 7238 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
651 SANMITE 20WP 6963 pyridaben
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
652 DITHANE GR 6939 mancozeb
DOW AGROSCIENCES (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
653 PERMICIDE 5 DP 6761 permethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
654 DYNAZO SC 9309 azoxystrobin
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
655 NU-WAY 8641 fluroxypyr-meptyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
656 BM LAMDA 2.8EC 8610 lambda-cyhalothrin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
657 NUFARM AMETRYN TECHNICAL 8525 ametryn
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
658 B-TRON 20 WG 8353 metsulfuron-methyl
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
659 KENDOR SC 8321 imidacloprid
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
660 MSR RICHBETA TECHNICAL 7248 d-trans allethrin (75/25)
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
661 NUFARM MCPA ACID TECHNICAL 5209 MCPA
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
662 AMMO 330 5123 glyphosate-monoammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
663 PELADANG AMINE 600 4242 2,4-D-dimethylammonium
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
664 TRIMANOC 80 WP 4053 mancozeb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
665 KENSO GLYPHOSATE ACID 3200 glyphosate
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
666 PASSPORT 7239 chlorothalonil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
667 INSPECT 41.0 7283 glyphosate-isopropylammonium
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
668 GP 62 4235 glyphosate-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
669 ZA GLYPHOSATE TECHNICAL 3279 glyphosate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
670 ANSAR 660 0500 MSMA
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
671 TESCO AEROSOL AE 7884 prallethrin + d-phenothrin
TESCO STORES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
672 PMT GLYPHOSATE TECHNICAL 95% W/W 8398 glyphosate
PRISMATEC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
673 IMAZ 5.2SL 8421 imazethapyr
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
674 SATUNIL EW 8422 thiobencarb + propanil
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
675 SET-UP DRY 680 8501 glyphosate-monoammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
676 GRANUP 41 8624 glyphosate-isopropylammonium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
677 FARMFIT 29EC 8625 pretilachlor
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
678 FC CYPERMETHRIN TECHNICAL 5241 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
679 IMAS-AMINE 70.0 6749 2,4-D-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
680 MILLER M-45 7393 mancozeb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
681 SUMIFREEZE 9480 momfluorothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
682 ACC AMETRYN TECHNICAL 9499 ametryn
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
683 AMECTIN 1.8 EC 9424 abamectin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
684 PREMINATOR 7519 imidacloprid
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
685 MSR RICHDELT TECHNICAL 7443 deltamethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
686 AVANSTA 15 7176 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
687 ACC 2,4-D BUTYL ESTER 96% 7160 2,4-D-butyl ester
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
688 HERGETOX 7130 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
689 TERMIZE 200 6907 imidacloprid
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
690 HEXTAR CYHALOFOP-BUTYL TECH 97 8670 cyhalofop-butyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
691 ROUNDUP® K 9383 glyphosate-potassium
MONSANTO (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
692 KARBOMATE 80 WP 1351 mancozeb
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
693 KEN-GLYPHOSATE 5617 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
694 KENLON 5880 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
695 DIFOTAN 50 5891 carbendazim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
696 DURASHELD T-97 5924 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
697 ETANIL WP 5925 chlorothalonil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
698 NUFARM TRICLOPYR BUTOXY ETHYL ESTER TECHNICAL 5980 triclopyr-butotyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
699 SURIA 41.0 5994 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
700 WA GULAMMO 135 9314 glufosinate-ammonium
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
701 KADET 8165 triclopyr-butotyl
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
702 MIDO 8090 imidacloprid
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
703 AMACARB 9446 propamocarb hydrochloride
MAXMA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
704 MARSHAL 20SC 4972 carbosulfan
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
705 ANCOM THIRAM 80 0015 thiram
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
706 ACM NEO-PYNAMIN 1627 tetramethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
707 CH FENTHION 50 1661 fenthion
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
708 ROVER 500 FW 2124 chlorothalonil
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
709 ALIETTE 2769 fosetyl-aluminium
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
710 ACC DSMA TECHNICAL 2852 DSMA.6H20
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
711 STEDFAST 3060 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
712 FISH A 3208 d-allethrin
BLOOD PROTECTION CO. (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
713 ZESPEST 4176 chlorpyrifos
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
714 FLORBAC 4809 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
715 SUMITHION TECHNICAL 0251 fenitrothion
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
716 RUMPUTOX 0095 2,4-D-butyl ester
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
717 ACTICIDE LA 1209 8416 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
718 TERMITEDOWN 38.7EC 7161 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
719 AMEPAX 500 6974 ametryn
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
720 FC IMIDACLOPRID 95% W/W 8435 imidacloprid
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
721 ONDUTY WG 8077 imazapic + imazapyr
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
722 AVANSTA 06 7146 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
723 KEN-TRICLOPYR 6874 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
724 JUMBO MOSQUITO MAT 5837 prallethrin + piperonyl butoxide
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
725 GOFOSATE 5827 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
726 FUMAKILLA Z 3949 d-allethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
727 WESFUME C-2 1406 methyl bromide
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
728 MOSPILAN 20% SL 5944 acetamiprid
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
729 BEAGLE 45SC 6553 ametryn
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
730 SPECTUS 500 6732 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
731 DOWICIDE A ANTIMICROBIAL 8356 2-phenylphenol-sodium
DOW CHEMICAL (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
732 CAMP 77 WG 9185 copper hydroxide
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
733 ALPASO 20WG 6913 metsulfuron-methyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
734 BASAGRAN M60 5852 bentazone sodium + mcpa dimethylammonium
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
735 WINNER M-45 4568 mancozeb
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
736 MACCONIL 75 WP 4898 chlorothalonil
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
737 RICHALPHA TECHNICAL 6006 d-allethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
738 HEXTAR ALPHACYPERMETHRIN TECH 95 6075 alpha-cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
739 DIAFEN 25 SC 9298 diafenthiuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
740 BM CATEZ 1.8EC 8146 abamectin
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
741 ORTUS TECHNICAL 9488 fenpyroximate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
742 FARMCAZOLE 75 9478 tricyclazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
743 MATTA 5GR 9417 carbosulfan
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
744 HYBRID 505 9474 chlorpyrifos + cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
745 GET-IT 62 6954 glyphosate-isopropylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
746 VQ 100 7582 n-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one
CCM CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
747 HEADLINES 42SC 8276 carbendazim
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
748 VAPE CITRON 9426 transfluthrin + cyfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
749 CHALCID 80WG 9443 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
750 JUMBO VAPE LIQUID D1 9529 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
751 RAIN-UP 9541 glyphosate-isopropylammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
752 VAPE HIT-V 9547 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
753 FUMAKILLA BLACK COIL MPV 10323 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
754 TANATEC PPAZ 9302 propiconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
755 HEXTAR FIPRONIL TECH 95 8388 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
756 NUCOMATE 5443 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
757 Q-DOWN 9505 malathion
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
758 MONSANTO GLYPHOSATE TEKNIKAL 95% 9500 glyphosate
MONSANTO (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
759 HEXTAR 2,4-D AMINE 60 7258 2,4-D-dimethylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
760 SUMILARV 7217 pyriproxyfen
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
761 HEXTAR CHLORPYRIFOS TECH 98 7245 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
762 MAPA SODIUM CHLORATE 1584 sodium chlorate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
763 KEN-PHOSATE 3250 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
764 NUFARM GLYPHOSATE 4290 glyphosate-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
765 NUFARM CUPROXAT FLOWABLE 4536 tribasic copper sulphate
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
766 KENSBAN 400 4644 chlorpyrifos
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
767 ACTICIDE MBS 6490 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
768 KONDOR 25EC 6538 niclosamide
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
769 CASCADE 5.3EC 6605 flufenoxuron
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
770 KENBAST 15 6629 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
771 SURIA 27.0 6015 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
772 GLYPHO-Z TECH 7017 glyphosate
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
773 KENPAT 7110 glufosinate-ammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
774 FENPROZOLE 46EC 9482 difenoconazole + propiconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
775 HEXTAR 2,4-D DMA 69.5 SL 9472 2,4-D-dimethylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
776 VIGORANE 29.6EC 9413 fluroxypyr-meptyl
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
777 SPPM AMINE 720 5084 2,4-D-dimethylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
778 CYPERDIM 220EC 4572 dimethoate + cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
779 METHRIN 101 4280 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
780 DIPEL ES 4118 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
781 SCUD 4069 glyphosate-isopropylammonium
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
782 ACC 2,4-D BUTYL ESTER 98% 3406 2,4-D-butyl ester
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
783 IMAS-INDOXACARB TECHNICAL 9484 indoxacarb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
784 ZA RON5 9439 lufenuron
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
785 GLYPHIX 9398 glyphosate-ammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
786 FARMSUS 10SC 9369 chlorfenapyr
FARMCARE AGRICULTURE (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
787 ANZUJIN 40WP 9331 propineb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
788 ACTICIDE EPW 2 8674 diuron + carbendazim + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
789 REQUIEM 9152 chlorfluazuron
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
790 ACM CYBERTHRIN 5.5 5150 cypermethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
791 FOLDUP 5804 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
792 GOAL 2XL 6747 oxyfluorfen
DOW AGROSCIENCES (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
793 ODYSSEY 75WP 9485 chlorothalonil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
794 QCI YAMORARI MOSQUITO COILS 9155 d-allethrin
QUALITY COILS INDUSTRIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
795 BIOX P91VLF 9117 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one + 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
796 HEXGENT 5.0SC 8523 fipronil
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
797 NOBITE REPEL 8490 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
798 KENTHROID 5.0EC 8411 cyfluthrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
799 Q-BAYT WG10 8382 imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
800 PLANTEK 8164 triclopyr-butotyl
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
801 SCC-PERMETHRIN 25/75 7344 permethrin (25/75)
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
802 ACTICIDE CF 7247 terbutryn + 2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
803 NAGA 505 6925 chlorpyrifos + cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
804 FC MEGASATE 270 6752 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
805 CMC-TERMITOFF 5854 chlorpyrifos
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
806 HEXTAR GLUFOSINATE TECH 95 6980 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
807 FC TRI-ESTER TECHNICAL 7047 triclopyr-butotyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
808 KEN 2,4-D ACID 7085 2,4-D
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
809 IMAS-GLUFOSINATE AMMONIUM 50 7151 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
810 NUFARM MCPA TECHNICAL 5144 MCPA-2-ethylhexyl ester
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
811 ECOMAX 3270 glyphosate-isopropylammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
812 APPLAUD 25WP 3207 buprofezin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
813 LI NONG TRICLOPYR-BUTOTYL TECHNICAL 10279 triclopyr-butotyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
814 LI NONG METALDEHYDE TECHNICAL 10269 metaldehyde
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
815 LINOPRO 2.2EC 10200 emamectin benzoate
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
816 LINOVI 10194 spirodiclofen
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
817 RAIN-BERO 10187 glufosinate-ammonium + imazapyr + 2,4-D
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
818 KENLUSID 8245 niclosamide
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
819 G-PHOSATE 41 8375 glyphosate-isopropylammonium
G-PLANTER SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
820 SANBAST 15 8793 glufosinate-ammonium
ANGSANA PLANTATIONS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
821 KAYOKE 9960 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
822 FUMAKILLA LV-D3 9468 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
823 FUMAKILLA LV-D2 9462 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
824 FUMAKILLA 12 HR-D2 9456 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
825 JUMBO VAPE LIQUID 9454 prallethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
826 BEZOROL 18SL 9453 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
827 BEZOROL 40SL 9447 glufosinate-ammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
828 RACUMIN WAX BLOCK 9435 coumatetralyl
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
829 NITRO 9394 glyphosate-monoammonium
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
830 EFFICAX 75.7 SG 9386 glyphosate-ammonium
HALEX (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
831 FARMACIL 9297 bromacil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
832 SCEA DANTOTSU 9274 clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
833 PENTAX 9245 triclopyr-butotyl
VIKAR AGROSCIENCE 30 JUN 2025 lihat
834 LI NONG CHLORPYRIFOS TECHNICAL 10147 chlorpyrifos
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
835 FUMAKILLA BLACK COIL 10 JAM D3 10132 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
836 S-CASPER 87.3EC 9493 s-metolachlor
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
837 AER DELTAMETHRIN TECHNICAL 10148 deltamethrin
AEROTECH INNOVATIVE SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
838 IMAS-GLYPHOSATE 95TC 10255 glyphosate
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
839 AGRONIL 82.5 9725 chlorothalonil
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
840 MET-SCORE 20 WG 10129 metsulfuron-methyl
AGROJOY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
841 MIFLEX 80 WG 10035 fipronil
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
842 VITALLIUM DIURON TECH 97 10216 diuron
VITALLIUM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
843 ARILON 10065 indoxacarb
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
844 SCEA PESGUARD 10ME 8078 d-phenothrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
845 MSR RICHPHENO TECHNICAL 7320 d-phenothrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
846 KLINHITER 9407 chlorothalonil + oxadixyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
847 TROYSAN 1050 8369 1,2-benzisothiazolin-3-one
TROY CHEMICAL COMPANY (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
848 FUMAKILLA 12 HR-DM 10039 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 JUN 2025 lihat
849 EMAMEX 5.7EC 10124 emamectin benzoate
BHM AGROTECH RESOURCES 30 JUN 2025 lihat
850 KESUMA TCMTB 5757 2-(thiocyanomethylthio)-1,3-benzothiazole
KESUMA VENTURES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
851 BASF METIRAM 5990 metiram
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
852 SENTRICON HD IG 9518 hexaflumuron
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
853 NECIDE 41 6663 glyphosate-isopropylammonium
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
854 FC AMINE 695 9378 2,4-D-dimethylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
855 ANCOB MX 80 6847 mancozeb
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
856 IMAS-GLYPHOSATE TECHNICAL 4187 glyphosate
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
857 K-CYPERMETHRIN TECHNICAL 5962 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
858 TEMEBATE 8491 temephos
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
859 BASTIN 50 WP 5935 carbendazim
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
860 NASA GLYPHOSORB 600 5951 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
861 COUNCIL® P 10108 triafamone
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
862 NONG DAT 500 5873 cypermethrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
863 MAWAH 9411 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
864 KENCIS 3713 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
865 FC PROPICONAZOLE TC 9349 propiconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
866 ATRAPRIM 500 7293 atrazine
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
867 Q-WEAPON 39 5737 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
868 NUPAX 500 8613 ametryn
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
869 ALFIX 5.36 8379 lufenuron
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
870 MASLON 7301 triclopyr-butotyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
871 KENSO CHLORPYRIFOS TECHNICAL 7327 chlorpyrifos
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 JUN 2025 lihat
872 TERBAS 200 10220 glufosinate-ammonium
ENIAN AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
873 AMFINE 80WG 9324 ametryn
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
874 ENTRUST 18SL 9405 glufosinate-ammonium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
875 ZAZACRON 8105 azamethiphos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
876 DOSAY 45WP 9427 cymoxanil + zineb + copper oxychloride
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
877 BIMEC 1.8EC 8081 abamectin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
878 CYPER 16EW 8076 cypermethrin
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
879 ANMI 4.8SC 8015 hexaconazole
ADVANSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
880 ORY-X 7765 Metarhizium anisopliae var majus (ST-01)
FGV AGRI SERVICES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
881 HEXTAR DIURON 80 WP 7075 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
882 MAPA DIURON 80 WP 7074 diuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
883 KENTHODIM 8238 clethodim
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
884 HALEX ALPHA-CYPERMETHRIN TECHNICAL 9403 alpha-cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
885 HC ROACH GEL 8372 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
886 FC EMAMECTIN BENZOATE TECHNICAL 90% W/W 8385 emamectin benzoate
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
887 DUAL G 960 8474 s-metolachlor
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
888 FAMILY INSECT SPRAY 9085 permethrin + transfluthrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
889 KENTEREX 8196 trichlorfon
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
890 DETRANS 1209 5TK 9285 dimefluthrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
891 TAZER 9307 azoxystrobin
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
892 HYKER 38.7 EC 9353 chlorpyrifos
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
893 BLATOX 9390 deltamethrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
894 ACC FIPRONIL 5SC 8132 fipronil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
895 TRIGGER ULV2.8 6940 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
896 SCOOP ULV2.8 6941 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
897 FENOZOL 9890 difenoconazole
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
898 KENSTROBE 50 WG 9889 kresoxim-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
899 SUNTAP 10131 cartap hydrochloride
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
900 FC SPIRODICLOFEN TECHNICAL 10225 spirodiclofen
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
901 MIPCIN TECHNICAL 0166 isoprocarb
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
902 SUMITHION L-100 0252 fenitrothion
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
903 HI IMI 10045 imidacloprid
AGROJOY SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
904 PERFORCE 505 6727 chlorpyrifos + cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
905 FAMILY BLACK COILS 4770 d-allethrin
FAMILY PRODUCTS SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
906 SIGNUM WG 10143 boscalid + pyraclostrobin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
907 NEFRENE 50 SP 9979 cyromazine
ELANCO MALAYSIA SDN. BHD. 31 JUL 2025 lihat
908 CMC-LORAC 10210 quinclorac
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
909 DECIMARI 10185 pyriproxyfen + clothianidin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
910 DACO 350 9329 imidacloprid
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
911 MAGISTER 8084 fenazaquin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
912 ROUTINE START 9489 isotianil + trifloxystrobin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
913 ABINSEC 1.8EC 9463 abamectin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
914 HALEX PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10275 pyraclostrobin
HALEX (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
915 PREVENTOL BM5 10240 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
916 CMC DIURON TECHNICAL 10235 diuron
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
917 MAPA GLUFOSINATE TECH 95 10234 glufosinate-ammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
918 KENLLY 20 WG 6708 metsulfuron-methyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
919 COFENRIN 10EC 10184 bifenthrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
920 D-DIFENOCONAZOLE 25 10169 difenoconazole
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
921 G.E. VUNUS 50WG 10138 pymetrozine
VITALLIUM SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
922 BMV-GLYPHOSATE 75.7 SG 10086 glyphosate-monoammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
923 CYPERUP 30EW 10071 cypermethrin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
924 FC BISPYRIBAC-SODIUM TC 9450 bispyribac-sodium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
925 HEXTAR DIMETHOMORPH TECH 96 10227 dimethomorph
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
926 BROADOX 1996 buprofezin + isoprocarb
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
927 FUMAKILLA AEROSOL 3969 prallethrin + d-phenothrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 AUG 2025 lihat
928 TAPISAN 4030 buprofezin + cartap hydrochloride
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
929 TANATEC TPAZ 9377 tebuconazole
ARCH WOOD PROTECTION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
930 PROWL CS 8462 pendimethalin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
931 REALMIX SL 8424 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
932 VOLLEY EC 8396 fenpropimorph
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
933 SOTIK 300 8332 pretilachlor
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
934 PATRON ROACH GEL 8329 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
935 K-TRICLOPYR TECHNICAL 7112 triclopyr-butotyl
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
936 HI FOSAM 13.6SL 10188 glyphosate-isopropylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
937 D-GLUFOSINATE 200 10173 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
938 EVO 6796 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
939 GAMOVI 33.6SL 10160 glyphosate-monoammonium
AGROJOY SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
940 HEXTAR GLYPHOSATE 41.0 5805 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 AUG 2025 lihat
941 BATCH 200 10133 glufosinate-ammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
942 I-CYPERMETHRIN TECHNICAL 10284 cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
943 PEGASI 48.1SC 10176 diafenthiuron
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
944 BRT-LUFENURON 5 EC 10181 lufenuron
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
945 ATTRATHOR INSECTICIDE 9619 fipronil
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
946 ATA-G 87.3EC 10155 s-metolachlor
ADVANSIA SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
947 BM TRICLOPYR TECHNICAL 10189 triclopyr-butotyl
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
948 KEN TEBUCONAZOLE TECH 10213 tebuconazole
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
949 FLUDORA CO-MAX 10231 flupyradifurone + transfluthrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
950 MAPA MALATHION TECH 95 10288 malathion
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
951 HEXTAR DIAFENTHIURON TECH 98 10204 diafenthiuron
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
952 SECLIRA GEL 9452 dinotefuran
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
953 SUMI-ALPHA TECHNICAL 6244 esfenvalerate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
954 FUMAKILLA LV-MP1 9497 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 SEP 2025 lihat
955 MICO 350 10177 imidacloprid
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
956 INDOX 9416 indoxacarb
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
957 CYPEREX 500 9494 cypermethrin
IMP BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
958 KENDAZIM 420 8344 carbendazim
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
959 GRUNTEK D-PHENOTHRIN 8269 d-phenothrin
GRUNTEK INTERNATIONAL (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
960 IMAS-TRICLOPYR TECHNICAL 8233 triclopyr-butotyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
961 OXAMAN 7980 oxadixyl + mancozeb
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
962 PADITEK 35 EC 7927 propanil
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
963 KEN-THIRAM 7619 thiram
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
964 BINACHLOR 21.2EC 7141 chlorpyrifos
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
965 ACMATOX 7139 metaldehyde
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
966 HM CYPER TECH 7019 cypermethrin
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
967 CYPERTEN 6853 cypermethrin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
968 D-M-A 160 4958 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
969 KEN-PAR PLUS 4202 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
970 IMAS-AMINE 48.0 3185 2,4-D-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
971 FENDONA SC 2846 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
972 ACC GLUFONIUM T95 10230 glufosinate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
973 LI NONG FLUROXYPYR-MEPTYL TECHNICAL 10199 fluroxypyr-meptyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
974 SUNBIN 25SC 10196 azoxystrobin
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
975 NUSA-G 410 8397 glyphosate-isopropylammonium
PONTIAN NAM SOON FERTILIZERS SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
976 NAFAS GLYPHOSATE 9257 glyphosate-isopropylammonium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
977 FEZIN SC 9276 buprofezin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
978 CLEAR-UP 41 9389 glyphosate-isopropylammonium
SYNDAX INDUSTRIES (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
979 HM GLYPHOSATE TECHNICAL 9451 glyphosate
HALEX (M) SDN. BHD. 30 SEP 2025 lihat
980 ZAS-CYPER TECH I 6949 cypermethrin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
981 COBOL 350 6991 propanil
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
982 TRAST 15 8341 glufosinate-ammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
983 BL CYPER 5.5EC 7122 cypermethrin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
984 APTURE 5.5EC 7206 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
985 MASKOT 41.0 7288 glyphosate-isopropylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
986 FC CYPER 30EW 10072 cypermethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
987 ACM CYBERTHRIN 10.5 5149 cypermethrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
988 CYREN 38 EC 4838 chlorpyrifos
MUARA EMAS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
989 GIO-DOR 300 10224 imidacloprid
AYGIOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
990 NUFARM CYMOXANIL TECNICAL 10136 cymoxanil
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
991 BRT-GLYFOS 75.7 SG 10088 glyphosate-monoammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
992 VAPE ONE PUSH V 9524 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 OCT 2025 lihat
993 CYPERACT 10.5EC 7084 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
994 TRANSPUR K-GLYPHOSATE 10059 glyphosate-potassium
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
995 SHIELDTOX INSTAOUT MOSQUITO PAPER 9879 transfluthrin
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
996 PROCYON 8251 pretilachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
997 FC DIURON TECHNICAL 10236 diuron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
998 MAPA DIFENOCONAZOLE TECHNICAL 10267 difenoconazole
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
999 CH GLUFOSINATE 13.5 10079 glufosinate-ammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1000 LINOWERT SC 10205 indoxacarb
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1001 SCEA OLYSET ROLL 10355 permethrin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1002 DICOPUR M600 10256 MCPA-dimethylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1003 TARGET NFK 9829 metofluthrin
KUDAMAS TRADING CORPORATION SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1004 SALUTE 3945 glyphosate-isopropylammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 OCT 2025 lihat
1005 PLEO 10.6EC 10344 pyridalyl
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1006 BMV-CARBOFURAN 3.0 GR 10260 carbofuran
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1007 D-LUFENURON 5 EC 10252 lufenuron
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1008 MGK 264 10219 N-(2-ETHYLHEXYL)-8,9,10-trinoborn-5-ene-2,3-dicarboximide
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1009 LINOMEC 1.8EC 10209 abamectin
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1010 ACTICIDE MBS 5050 10201 1,2-benzisothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1011 D-ATRAZINE 45 SC 10180 atrazine
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1012 HIERBIK 10179 glyphosate-potassium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1013 BMV-ABAMECTIN 1.9 EC 10178 abamectin
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1014 POTASS 48.7SL 10156 glyphosate-potassium
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1015 ANDURON 80 WP 10154 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1016 AZOLE 25EC 10265 difenoconazole
HALEX (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1017 DICTATE 450 10146 MCPA-potassium + bentazone-sodium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1018 RAINVEL 40.3SL 10021 dicamba
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1019 BMV-LUFENURON 5 EC 10253 lufenuron
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1020 LINOLU 10263 cymoxanil + mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1021 MORTEIN ANT BAITS 9615 indoxacarb
RECKITT BENCKISER (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1022 KETSU 10SC 9370 chlorfenapyr
YI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1023 NEMESIS TERMITE BAIT 8138 chlorfluazuron
GREAT SEA CHEMICAL EQUIPMENT SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1024 BIMASTA 6956 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1025 ACC DIURON TECHNICAL 4362 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1026 ZEST-REEL 5.66SL 10358 glufosinate-ammonium
ZESTA SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1027 LI NONG ABAMECTIN TECHNICAL 10286 abamectin
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1028 BM FIXUS 10SC 10285 chlorfenapyr
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1029 ANCOM BROMACIL 96 TC 10273 bromacil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1030 BG MANCOZEB 80 WP 10268 mancozeb
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1031 BINA IMIDACLOPRID TECH 97 10266 imidacloprid
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1032 BRT-CARBENDAZIM 42 SC 10282 carbendazim
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1033 SMILA 35WG 10017 imidacloprid + lambda-cyhalothrin
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1034 MINECTO 10384 cyantraniliprole + lufenuron
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1035 HAMPEN 22.8SC 10153 methoxyfenozide
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1036 DASOMIT 98GR 10298 dazomet
YI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1037 Q-WEEDPON 130 5267 glyphosate-dimethylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1038 BMV-GLUFOSINATE 13.5SL 10197 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1039 BMV-GLUFOSINATE 5.6 SL 10183 glufosinate-ammonium
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1040 ACC METSULFURON TECHNICAL 10342 metsulfuron-methyl
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1041 EDN 10107 ethanedinitrile
GREAT SEA CHEMICAL EQUIPMENT SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1042 B-DA 23 SC 10033 lambda-cyhalothrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1043 ONFORM 800 10050 abamectin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1044 BITHOR DUAL ACTION INSECTICIDE 9762 bifenthrin + imidacloprid
ENSYSTEX (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1045 D-CARBOFURAN 3.0 GR 10168 carbofuran
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1046 LINOBLU 80WP 10214 mancozeb
LI NONG (M) SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1047 CYMOCOP 52 WG 9893 cymoxanil + copper hydroxide
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1048 MEDUSI 80 10051 abamectin
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1049 D-CYPER 25 EC 10162 cypermethrin
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1050 CS MALA TEC 10229 malathion
CROPSCIENCE SDN. BHD. 30 NOV 2025 lihat
1051 N-KROXX 50 WG 9911 pymetrozine
NUTRI FARM AGRICULTURE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1052 CYPROMAT 30 EW 9962 cypermethrin
BHM AGROTECH RESOURCES 31 DEC 2025 lihat
1053 VAPE HIT 10250 imiprothrin + cypermethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1054 LINOLON 59EC 10363 triclopyr-butotyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1055 D-PROPICONAZOLE 25 EC 10292 propiconazole
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1056 BMV-INDOXACARB 150 10171 indoxacarb
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1057 FUMAKILLA 10 JAM RED 10195 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1058 FUMAKILLA MPV 10211 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1059 FUMAKILLA BLACK COIL D5 10276 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1060 FUMAKILLA D3 V 10277 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1061 GIO-COR 250 10139 difenoconazole
AYGIOCHEM SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1062 DYNAMIC-CARBOFURAN 3.0 GR 10141 carbofuran
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1063 ACTICIDE IPBC 10198 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1064 I_METO 87.3EC 10044 s-metolachlor
SK BIO-RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1065 CYPERLOG 30EW 10032 cypermethrin
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1066 SKIN VAPE NOBITE Z 10170 icaridin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1067 FUMAKILLA D8 10217 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1068 BM THODIM 26EC 10339 clethodim
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1069 KIMAGRI INDOXACARB TC 10385 indoxacarb
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1070 CHAMBER 5.66SL 10357 glufosinate-ammonium
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1071 MOSTOP N 10353 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1072 VAPE 9 JAM 10251 transfluthrin + prallethrin + cyfluthrin 
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1073 HEXTAR CYPERMETHRIN TECH 95 10245 cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1074 LARVESTA 10304 temephos
HALEX (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1075 VAPE PORTABLE 10102 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1076 LINOSIN 70WP 10270 thiophanate-methyl
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1077 HI LAMBDA 10158 lambda-cyhalothrin
AGROJOY SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1078 LINOTION 10306 cymoxanil + famoxadone
LI NONG (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1079 RAINNIL 80WG 9931 fipronil
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1080 BIMASTER J 10221 glyphosate-isopropylammonium + 2,4-D-isopropylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1081 ANCOM DIURON 63SC 10249 diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1082 VAPE PORTABLE INDOOR 10264 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 DEC 2025 lihat
1083 PROPANEX 67.5WG 10310 propanil + MCPA-potassium
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1084 EB GLY 41 9498 glyphosate-isopropylammonium
ECOTANI BIOTECH SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1085 AGRIMART GLY AMMONIUM 33.6 9237 glyphosate-ammonium
AGRIMART SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1086 BBT α- CYPER TECH 7116 alpha-cypermethrin
BRIGHT BIOTECH SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1087 ACC 2,4-D SODIUM 5902 2,4-D-sodium monohydrate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1088 BM CHLORPYRIFOS 21% EC 4206 chlorpyrifos
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1089 ACC BROMACIL 80WP 10354 bromacil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1090 BMV-PYMETROZINE 50 WG 10348 pymetrozine
BRIGHT MINDS VENTURE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1091 BRT 2,4-D ACID TC 10311 2,4-D
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1092 STROTANIL 560 10281 chlorothalonil + azoxystrobin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 DEC 2025 lihat
1093 A-BAC 5.0EC 9918 abamectin
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1094 F-BAMAX 5.0EC 9917 abamectin
FARMCARE AGRICULTURE (M) SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1095 K-INDOXACARB TECH 10346 indoxacarb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1096 HEXTAR CARBENDAZIM TECH 98 10347 carbendazim
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1097 MACNUS 80WP 9899 mancozeb
KIMAGRI CORPORATION SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1098 HALEX MALATHION 84 EC 5838 malathion
HALEX (M) SDN. BHD. 31 JAN 2026 lihat
1099 CS ACEPHATE 99 TECH 10296 acephate
CROPSCIENCE SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1100 SUMIMAX 50WG 10328 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1101 BM CHLORPYRIFOS TECHNICAL 7530 chlorpyrifos
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1102 GLYFOS IPA 62 8496 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1103 D-INDOXACARB 15 SC 10350 indoxacarb
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1104 FERTERRA 8564 chlorantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1105 DICOPUR M750 10318 MCPA-dimethylammonium
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1106 E-MARR 5.7EC 10101 emamectin benzoate
ABF RESOURCES (M) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1107 ACC CHLOROPHACINONE TECH 10402 chlorophacinone
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1108 FISH AEROSOL T 10191 transfluthrin + cyfluthrin
BLOOD PROTECTION CO. (M) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1109 HI PEROFIX 0.5DP 10243 permethrin
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1110 HI NIVOX 27.0SL 10099 glyphosate-isopropylammonium
AGROJOY SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1111 GLY-AMO 75.7 SG 10293 glyphosate-monoammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1112 AKTIFOS 18.3 SC 6710 imidacloprid
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1113 BEYOND® SL 10352 imazamox
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1114 VITALLIUM PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10366 pyraclostrobin
VITALLIUM SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1115 MAXTRO 10042 lufenuron
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1116 TERRAD'OR 10563 tiafenacil
FARMHANNONG (MALAYSIA) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1117 BLACKTOP F 10167 transfluthrin + cyfluthrin
LIAN SOON SIONG (M) SDN. BHD. 28 FEB 2026 lihat
1118 CABELLA 250 10248 azoxystrobin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1119 Q-LLER 500 6975 ametryn
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1120 BM TRICALON 250 7080 triclopyr-butotyl
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1121 ZA DIAZINON STABILIZED 6969 diazinon
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1122 IMAS-GLUFOSINATE AMMONIUM TECHNICAL 7144 glufosinate-ammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1123 M-20 7243 metsulfuron-methyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1124 IMAS-ATRAZINE TECHNICAL 7313 atrazine
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1125 ACRID 2.8EC 7725 lambda-cyhalothrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1126 LINONG CHLORFENAPYR TECHNICAL 10401 chlorfenapyr
LI NONG (M) SDN.BHD. 31 MAR 2026 lihat
1127 CMC FLUROXYPYR-MEPTYL TC 10226 fluroxypyr-meptyl
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1128 ACROBAT MZ 6658 dimethomorph + mancozeb
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1129 WA DIAZINON 1336 diazinon
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1130 BRT-INDOXACARB 15 SC 10387 indoxacarb
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1131 AZONE M400 10212 MCPA-potassium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1132 ANCOM SODIUM CHLORATE 1630 sodium chlorate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1133 FREEFLO 2154 diuron
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1134 SCORE 3493 difenoconazole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1135 PREMISE 200 SC 4284 imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1136 CYPERIN 250 5022 cypermethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1137 BM GLYPHOSATE ACID TECHNICAL 5169 glyphosate
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1138 ACTICIDE RS CONC 5799 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1139 ZICO 2.8EC 7733 lambda-cyhalothrin
SERBA KIMIA SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1140 ROCIMA BT NV 2 7951 1,2-benzisothiazolin-3-one
PERFORMANCE ELECTRONIC MATERIALS MALAYSIA SDN. BHD.. 31 MAR 2026 lihat
1141 WEED SPRAY 9682 glyphosate-isopropylammonium
BIOTIS LIFESCIENCE SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1142 SUMYZIN 50WG 10334 flumioxazin
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1143 PESTHRIN 10157 cypermethrin
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1144 HAPAT 5.66 SL 10320 glufosinate-ammonium
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1145 DYCORE 20SG 10287 dinotefuran
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1146 CH TRICLOPYR 10237 triclopyr-butotyl
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1147 DAS CLINCHER TECHNICAL 10206 cyhalofop-butyl
DOW AGROSCIENCES (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1148 CAREZOLE 40SC 10174 tebuconazole
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1149 BM RATGONE 8432 brodifacoum
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1150 MSR S-BIOALLEHTRIN TC 10309 s-bioallethrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1151 G-GLUFOSINATE TECHNICAL 10356 glufosinate-ammonium
G-PLANTER SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1152 HEXTAR PYRACLOSTROBIN TECHNICAL 10365 pyraclostrobin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1153 ACTICIDE LA 5008 8495 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one + bronopol
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1154 FILIA 8567 propiconazole + tricyclazole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1155 SUSTAIN 100 8635 cyhalofop-butyl
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1156 FC CYHALOFOP-BUTYL 97% W/W 8637 cyhalofop-butyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1157 FC GLYPHOSATE IPA 62% W/W 8650 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1158 FOMENTAR 10375 glyphosate-potassium
HALEX (M) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1159 TARANG 9525 glufosinate-ammonium
UNIPHOS MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1160 FUMAKILLA 12 HR MP1 9559 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAR 2026 lihat
1161 CLINCHER 100EC 4365 cyhalofop-butyl
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1162 RESIGEN 3323 s-bioallethrin + permethrin (25/75) + piperonyl butoxide
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1163 ACTICIDE RS 5798 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1164 IMAS DIURON 80 3156 diuron
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1165 FC GLUFOSINATE AMMONIUM 95% W/W TC 8434 glufosinate-ammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1166 FC GLYPHOSATE TECHNICAL 95% W/W 6002 glyphosate
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAR 2026 lihat
1167 MASTRA GLYPHOSATE 41 3247 glyphosate-isopropylammonium
MASTRA INDUSTRIES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1168 IMAS-CYPERMETHRIN TECHNICAL 4404 cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1169 FUMAKILLA BLACK COIL D3 10336 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1170 ZA ZYLON 10330 chlorfenapyr
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1171 FINOX 25SC 10333 quinclorac
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1172 VAPE MATE 14 JAM D 10359 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1173 EXTERMINEX DIFLUBENZURON 97 TECHNICAL 10192 diflubenzuron
STEKKEN SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1174 DITHANE NT 5706 mancozeb
CORTEVA AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1175 COZEB-M45 3275 mancozeb
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1176 PREVENTOL O EX 9623 2-phenylphenol
PCTS SPECIALTY CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1177 PERLKA 3401 calcium cyanamide
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1178 WESCO CARBARYL 85 1334 carbaryl
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1179 SLASH 270 3946 glyphosate-isopropylammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1180 MERIFOS 505 6888 chlorpyrifos + cypermethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1181 CAFURAN 3G 4391 carbofuran
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1182 IMAS-GLYPHOSATE IPA 62 4523 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1183 ZA AMETRYNE TECHNICAL 2231 ametryn
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1184 SET-UP 480 4417 glyphosate-isopropylammonium
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1185 SUMITHRIN 1753 d-phenothrin (25/75)
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1186 CASMID GRANULAR 7022 dazomet
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1187 BAYTHROID TECHNICAL 2341 cyfluthrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1188 INSTAR 9666 indoxacarb
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1189 VAPE 12 JAM 10121 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1190 ANIFIPRO 5SC 10315 fipronil
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1191 CYPERSECT 5080 cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1192 DUPONT ZORVEC ENCANTIA 10383 famoxadone + oxathiapiprolin
DU PONT PRODUCTION AGRISCIENCE (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1193 CYPER-QUO 8.8 EW 10047 cypermethrin
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN.BHD. 30 APR 2026 lihat
1194 ALES ANTI-MOSQ 9650 permethrin
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1195 DAZOMID GRANULAR 7023 dazomet
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1196 SORNIC HC 7152 MSMA + diuron
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1197 METOKEN 720 8168 metolachlor
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1198 REGENT 80 WG 8442 fipronil
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1199 ZA REGION 50 8446 fipronil
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1200 INFINITO 8453 propamocarb hydrochloride + fluopicolide
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1201 REDWOOD 8485 bifenthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1202 D-GLYPHOSATE 41 8499 glyphosate-isopropylammonium
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1203 EMDOR 18.3SL 8580 imidacloprid
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1204 CONTRO-UP TECH 8603 glyphosate
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1205 FUMAKILLA LV-1 8631 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1206 CONFIDOR 7583 imidacloprid
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1207 ENVIDOR 7532 spirodiclofen
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1208 BL-MET 10EC 7185 permethrin
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1209 BINADELTA 2.8EC 7190 deltamethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1210 ELEKTRA 7204 imidacloprid
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1211 FANTASIA 7205 imidacloprid
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1212 CREEK 500E 7272 temephos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1213 NAK TRANSFLUTHRIN TEKNIKAL 4916 transfluthrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1214 IMAS-AMETRYN TECHNICAL 7321 ametryn
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1215 SCEA PESGUARD ALPHA 5FL 7395 esfenvalerate
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1216 CYCLONE 505 7494 chlorpyrifos + cypermethrin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1217 MAKFOR F 8659 fipronil
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1218 INVINSI 70WG 8661 imidacloprid
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1219 HEXTAR BIFENTHRIN TECH 95 8683 bifenthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1220 DYMITE 212 6830 chlorpyrifos
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1221 CP-GLYPHOSATE 95 6042 glyphosate
CP MANUFACTURING SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1222 DELTAMET 2.8 5859 deltamethrin
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1223 TERAXION 1000E 5687 malathion
CHOON HUAT SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1224 BACTOSPEINE WG 5233 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (3a, 3b)
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1225 WA CYPERMETHRIN TECHNICAL 5079 cypermethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1226 AGENT 505 4960 chlorpyrifos + cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1227 PHOSKILL 4051 monocrotophos
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1228 CISLIN 3315 deltamethrin
BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1229 WA CYPERIN 100 6872 cypermethrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1230 TEKNIK 6883 amitraz
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1231 FUMAKILLA D2 9334 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1232 JUMBO VAPE LIDUID MR2 9486 metofluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1233 BETAN 80WG 9504 captan
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1234 THIPAC 75WG 9516 thiamethoxam
RAINBOW AGROSCIENCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1235 VAPE ONE PUSH SPRAY 9520 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1236 ZA DIAZINON TECHNICAL 7106 diazinon
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1237 KENCOZEB 7083 mancozeb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1238 KEN-MANCO 7072 mancozeb
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1239 MULTIRON 500 6964 methamidophos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1240 TERMIFOS 38.7 3288 chlorpyrifos
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1241 CHAMBER 15 6834 glufosinate-ammonium
BIOTECH LANDMARKS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1242 PROM 20D 8193 1,2-benzisothiazolin-3-one
CLARITEC PLUS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1243 PLANTOX 8323 mancozeb
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1244 KEN-UP 75.7SG 8342 glyphosate-monoammonium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1245 STAPLE ROACH BAIT 8406 chlorpyrifos
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1246 MSR RICHTRANSFLU TECHNICAL 8488 transfluthrin
MSR GREEN CORPORATION SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1247 BEDFORD COCKROACH BAIT 9296 imidacloprid
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1248 LAMDACIDE 2.8EC 8311 lambda-cyhalothrin
WESCO AGENCIES (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1249 AFFIRM 2.15 9448 emamectin benzoate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1250 ARDENT 40SL 9458 acephate
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1251 HUSKY 5SC 8537 fipronil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1252 SIN-GLY 620 8647 glyphosate-isopropylammonium
SIN NGAI ENT. SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1253 CLIO SC 9575 topramezone
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1254 RUMPAITEK 8037 cyhalofop-butyl
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1255 PROCLAIM 019EC 5086 emamectin benzoate
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1256 LOGIC 75 4847 chlorpyrifos
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1257 BENEX 4307 benomyl
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1258 FC LUFENURON 95% W/W 8346 lufenuron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1259 JUMBO VAPE LIQUID MP1 9530 meperfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 30 APR 2026 lihat
1260 SYNGENTA TRICYCLAZOLE TECHNICAL 9523 tricyclazole
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1261 DELTAKIN 9408 chlorpyrifos + deltamethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1262 NU-MOXAM 25 WG 9277 thiamethoxam
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1263 K-CHLORPYRIFOS TECHNICAL 7099 chlorpyrifos
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1264 BINA GLYPHOSATE 41.0 7289 glyphosate-isopropylammonium
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1265 NUFARM CHLORPYRIFOS TECHNICAL 7042 chlorpyrifos
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1266 HH METALDEHYDE TECHNICAL 6982 metaldehyde
HWA HONG TRADING 30 APR 2026 lihat
1267 SABERO M-75WG 6833 mancozeb
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1268 BUILD 7234 propiconazole
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1269 IMAS - BRODIFACOUM CB 9332 brodifacoum
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1270 ZAS PERMETHRIN TECH II 7340 permethrin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1271 FC PROPANIL TECHNICAL 6065 propanil
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1272 DULONG 43WP 8628 bensulfuron-methyl + quinclorac
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1273 AMINIL 8696 chlorothalonil
MAXMA SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1274 SYNGENTA EMAMECTIN 5 TEKNIKAL 8669 emamectin benzoate
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1275 SK MALATHION 7660 malathion
SERBA KIMIA SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1276 XTERM PLANTATION 9431 bistrifluron
SUMITOMO CHEMICAL ENVIRO-AGRO ASIA PACIFIC SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1277 PRETECTOR COCKROACH BAIT 8390 fipronil
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1278 ECOFOS 21 10291 chlorpyrifos
ECOTANI BIOTECH SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1279 KOCIDE 3000 8489 copper hydroxide
DU PONT MALAYSIA SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1280 FLUTO 8515 flucetosulfuron
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1281 LEDIKO 30 8636 difenoconazole + propiconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1282 TESCO EVERYDAY VALUE 8150 d-allethrin
VINICO SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1283 GAMIT 53.1 7867 clomazone + propanil
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1284 ORTUS 5%SC 3374 fenpyroximate
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 30 APR 2026 lihat
1285 AVISTOBIN 10166 azoxystrobin + difenoconazole
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1286 NAZO 10376 difenoconazole
PLANT SOLUTION SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1287 PYRIO 10377 pyraclostrobin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1288 PITOMAX 10362 pyraclostrobin
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1289 VITAMEC 8EC 10307 abamectin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1290 MATIKUS 4388 brodifacoum
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1291 PROXEL BD 20 6120 1,2-benzisothiazolin-3-one
CCM CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1292 ERASE 41 SL 10374 glyphosate-isopropylammonium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1293 KEN MCPA TECHNICAL 6865 MCPA
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1294 TERBAS 5.66 SL 10382 glufosinate-ammonium
ENIAN AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1295 G-TAC 15 9510 glufosinate-ammonium
G-PLANTER SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1296 SOZONE 40SL 8386 MCPA potassium
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1297 STORM BB 6831 flocoumafen
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1298 KEN-DIURON TECHNICAL 3448 diuron
KENSO CORPORATION (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1299 TORBAN 6856 chlorpyrifos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1300 CH MALAXION 570E 4918 malathion
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1301 FC DELTA 140 5879 deltamethrin
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1302 CONZA 50 7046 hexaconazole
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1303 ALPHATAC 10EC 6930 alpha-cypermethrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1304 ALTACOR 8582 chlorantraniliprole
FMC CHEMICALS (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1305 SIPUT-MAC 8500 metaldehyde
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1306 CMC METLLY 200 7397 metsulfuron-methyl
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1307 TAMET 40 1431 dimethoate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1308 RATTUS 7197 brodifacoum
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1309 AGR GLYCHEM TECH 6823 glyphosate
AGR SMART (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1310 SPEEDOUT 4868 glyphosate-isopropylammonium
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1311 PIRIFOS TECHNICAL 4451 chlorpyrifos
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1312 CH SODIUM 85 5926 2,4-D-sodium monohydrate
CHOON HUAT SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1313 PEST-BAN 210 3971 chlorpyrifos
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1314 FEZMET 3681 dimethoate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1315 SDF 850 3503 glyphosate-ammonium
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1316 TOUCH UP 3213 glyphosate-isopropylammonium
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1317 FEZMET 40 0212 dimethoate
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1318 NUFARM MANCOZEB 80WP 5203 mancozeb
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1319 FC TRICLOPYR TECHNICAL 5923 triclopyr-butotyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1320 TRADER 5952 alpha-cypermethrin
BASF (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1321 AGREE 50 WP 5109 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
SURECROP SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1322 ACTICIDE HF 5986 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-methyl-4-isothiazolin-3-one
THOR SPECIALTIES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1323 FENCER TP 500 6181 cypermethrin
IMASPRO RESOURCES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1324 AEDIS ULV15 6675 cyfluthrin
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1325 RAPTURE 50WP 6779 carbendazim
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1326 PESGUARD FG 161 4885 d-tetramethrin + cyphenothrin
AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1327 MANAH 6936 glyphosate-isopropylammonium
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1328 PAVILION 5.0 9532 emamectin benzoate
DYNAMIC AGRIBUSINESS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1329 TEBUNAS 8667 ametryn
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1330 FIBO 050 8642 fipronil
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1331 SIN GLY TECH 8632 glyphosate
SIN NGAI ENT. SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1332 METASAN 5G 8595 metaldehyde
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1333 NU-MSM 20WG 8569 metsulfuron-methyl
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1334 BVISTA DIURON 80WP 9581 diuron
BIOVISTA LIFESCIENCES SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1335 AXIUM 5SC 8535 fipronil
CENTRAL MINERALS & CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1336 CENTA UP 41.0SL 8532 glyphosate-isopropylammonium
CENTARI AGRO CARE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1337 GLYPOT 48.7SL 10351 glyphosate-potassium
HEXTAR CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1338 ELIMID 10302 dazomet
ELITE CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1339 VAPE ONE PUSH 10052 transfluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAY 2026 lihat
1340 FUMAKILLA HIT-V1 9546 imiprothrin + permethrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAY 2026 lihat
1341 RED COPP 97 N 9595 cuprous oxide
CONNELL BROS. COMPANY (MALAYSIA) SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1342 AMETREX 46 SC 9527 ametryn
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1343 JUMBO VAPE LIQUID RS 9483 dimefluthrin
FUMAKILLA MALAYSIA BERHAD 31 MAY 2026 lihat
1344 INDOCAB 9360 indoxacarb
BRIGHTONMAX INTERNATIONAL SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1345 ACC GLYTECH 8725 glyphosate
ANCOM CROP CARE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1346 METFURON 20 7422 metsulfuron-methyl
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1347 NUFARM BUTRALIN TECHNICAL 8705 butralin
NUFARM MALAYSIA SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1348 ZA TERMITE-Q 8437 imidacloprid
ZAGRO CHEMICALS SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1349 ORCA 030 EC 7449 alpha-cypermethrin
BRIGHTONMAX SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1350 BINADELTA 1.4EC 7191 deltamethrin
BINAPURI SAKTI SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1351 SINOX 7007 glyphosate-isopropylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1352 CLOSE-IT 7004 glyphosate-isopropylammonium
ZEENEX AGROSCIENCE SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1353 QUINTOX 80 6997 quinclorac
FARMCOCHEM SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1354 ORTIVA 6983 azoxystrobin
SYNGENTA CROP PROTECTION SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1355 KING KONG AEDES CONTROL 6970 prallethrin + d-phenothrin
TOHTONKU SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1356 BEACON 5.6 SL 10203 glufosinate-ammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1357 XINUP 41SL 10135 glyphosate-isopropylammonium
BRIGHT RESOURCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 31 MAY 2026 lihat
1358 BM BUTAN 12.5EC 10228 myclobutanil
BEHN MEYER AGRICARE (M) SDN. BHD. 31 MAY 2026