DEFINISI LOGO

 

 

Logo Puspanita

 

 

                     Bulan Bintang:    melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli
                                               PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.

 

                    Buku:                  melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu
                                               dipertingkatkan secara berterusan.

 

                    Bunga Padi:        melambangkan perpaduan dikalangan ahli-ahli wanita berbilang
                                               kaum dalam perkhidmatan awam.

 

                    Bunga Raya:       melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi
                                               dan matlamat pembangunan negara.

 

                    P dan Pa:            melambangkan kewanitaan.

 

                   Warna Emas:       melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras  
                                               kecemerlangan.

 

                   Warna Ungu:       melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli.